Regulamentul de Organizare si Functionare - Primaria Orasului Rasnov

Imprimare
Luni, 03 August 2020 00:00

HOTARAREA NR. 140

din data de 31.07.2020

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de

specialitate al primarului orasului Rasnov

Fisier atasat