Română (România)English (United Kingdom)

Primăria Râșnov

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Consiliul Local

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Turism

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Fonduri Structurale

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Newsletter

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.
Anunțuri
ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN 26.09.2019 PDF Imprimare Email

ANUNȚ

 

De aducere la cunoștiința publicului a proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Râșnov ce va avea loc în ziua de joi 26.09.2019, ora 16.00, la sediul instituției publice - Orașul Râșnov - sala de ședințe, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov.


FIȘIER ATAȘAT

 
ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN 12.09.2019 PDF Imprimare Email

ANUNȚ

De aducere la cunoștiința publicului a proiectului ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Orașului Râșnov ce va avea loc în ziua de joi 12.09.2019, ora 16.00, la sediul instituției publice - Orașul Râșnov - sala de ședințe, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov.

FIȘIER ATAȘAT

 
ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN 29.08.2019 PDF Imprimare Email

ANUNȚ

De aducere la cunoștiința publicului a proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare a consiliului local al orașului Râșnov, ce va avea loc în ziua de joi 29.08.2019, ora 16.00, la sediul instituției publice - orașul Râșnov, sala de ședințe, din Piața Unirii, nr. 12, Jud. Brașov.

 

 

Fișier atașat

Ultima actualizare ( Vineri, 23 August 2019 10:10 )
 
Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de joi 25.07.2019, ora 16.00, PDF Imprimare Email

 

Primarul oraşului Râşnov – Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 134, alin. 1, lit. a) şi ale art. 196, al.1, lit.b)  din O.U.G. 57/2019,  privind codul administrativ

D I S P U N

Articol unic. Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de joi 25.07.2019, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov, cu următoarea

O R D I N E  D E  Z I

1. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 10887/12.07.2017, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. Edeldent SRL având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 15), în suprafață de 16.50 mp, cu destinația de ”cabinet de stomatologie” și situat în incinta Policlinicii orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

 

2. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 56/03.01.2017, încheiat între oraşul Râşnov şi Proca Rodica P.F.A., având drept obiect spațiul comercial (standul comercial nr. 7), în suprafață de 29,70 mp. și situat în incinta Pieței Agroalimentare din orașul Râșnov, județul Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

 

3. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 25/03.01.2017, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”PRIMODEST IMPEX” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (standul comercial nr. 8), în suprafață de 29,70 mp. și situat în incinta Pieței Agroalimentare din orașul Râșnov, județul Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

4. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 14/03.01.2017, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. SANDLEN S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (standul comercial nr. 9), în suprafață de 29,70 mp. și situat în incinta Pieței Agroalimentare din orașul Râșnov, județul Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

 

5. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 13/03.01.2017, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”RULDENT RUL” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (standul comercial nr. 10), în suprafață de 29,70 mp. și situat în incinta Pieței Agroalimentare din orașul Râșnov, județul Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

6. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 7.671/13.05.2013 încheiat între orașul Râșnov și TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., având drept obiect terenul în suprafață de 1 mp. situat pe raza orașului Râșnov, jud. Brașov și pe care este amplasat echipament de telecomunicații.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov

7. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 128/16.06.2018, încheiat între oraşul Râşnov şi SC. Orange România SA, având drept obiect terenul în suprafață de 50 mp, situat în zona Cioabal, orașul Râșnov, jud. Brașov, pe care este amplasat un pilon pentru telefonia mobilă

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

8. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 2.709/01.03.2011, încheiat între oraşul Râşnov şi d-nul Amarine Eugen-Constantin, având drept obiect spațiul cu destinația de locuință ( apartament 21 ) situat în imobilul din orașul Râșnov, str. Brașovului, nr. 1, bl. 2 MAN, Cam 21, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov

 

9. Aprobarea continuării raportului contractual născut din contractul de închiriere nr. 2.331/27.05.1999, încheiat între oraşul Râşnov şi d-nul Dihoiu Vasile, având drept obiect spațiul cu destinația de locuință, apartamentul nr. 17, situat în blocul 2 MAN din orașul Râșnov, str. Brașovului, nr. 1, jud. Brașov și a schimbarii titularului de contract, în favoarea soției Dihoi Margareta, ca urmare a decesului soțului.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia socială, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

10. Aprobarea ” Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată, din zonele publice amenajate în orașul Râșnov ”.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al Instituției Publice orașul Râşnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

11. Aprobarea efectuării unor rectificări în bugetul localităţii Râşnov, pe anul 2019.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica – Director al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

12. Aprobarea completării anexei Hotărârii Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 76/23.04.2019 prin care s-a aprobat planul de investiţii ce urmează a se realiza în anul 2019.

Raport: d-na Constantin Andreea – consilier al Direcției Achiziții – Investiţii din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

13. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Construire Parcare Etajată, orașul Râșnov, jud.Brașov ”.

Raport: d-na Constantin Andreea – consilier al Direcției Investiţii din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

14. Aprobarea ocupării temporare a unei suprafețe de 27.9 mp din Fondul Forestier al orașului Râșnov, situată în zona Dealul Cetății, din C.F. 112377, nr.cad.  112377, C.F. 113410, nr.cad 113410,C.F. 113407, nr.cad. 113407 și identificată în U.B. Râșnov – u.a. %280H

Raport: d-na Nechifor Andreea – șef al Biroului Agricol din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

15 . Aprobarea P.U.Z – ului referitor la:  ”Zonă de comerț și servicii, benzinărie”, Râșnov, zona DN 73 spre Bran, F.N, județul Brașov (beneficiar: S.C. ”A.A.A.A. PARTNERS INVEST” S.R.L.).

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea – şef al biroului Urbanism din cadrul instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

16. Aprobarea organizării, în perioada 09 – 11 August 2019, de către Oraşul şi Consiliul Local al oraşului Râşnov, a evenimentului cultural ”Floare de Colt”.

Raport: d-nul Guteanu Gabriel – inspector în cadrul Direcției de Cultură a instituției publice – Orașul Râșnov.

Raport: comisia economică, comisia socială și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

 

Ultima actualizare ( Vineri, 19 Iulie 2019 14:10 )
 
Convocarea şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de marți 11.06.2019, ora 16.00 PDF Imprimare Email

DISPOZIŢIA NR. 326

din data de 07.06.2019

privind convocarea şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de marți 11.06.2019, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov

Primarul oraşului Râşnov – Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin. 4 şi ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N

Articol unic. Convocarea şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de marți 11.06.2019, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov, cu următoarea

O R D I N E  D E  Z I

1. Aprobarea rectificării bugetului localității Râșnov, pe anul 2019.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica – director al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

2. Aprobarea rectificării bugetului Ocolului Silvic al orașului Râșnov RA, pe anul 2019.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov RA.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

 


Pagina 1 din 2
Banner
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Curs Valutar

Curs valutar indisponibil

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Autentificare

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Contor vizitatori

600030
Azi106
Ieri124
Saptamana aceasta511
Total600030
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Portal Primăria Râşnov © 2010 - 2019