Română (România)English (United Kingdom)

Primăria Râșnov

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Consiliul Local

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Turism

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Fonduri Structurale

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Newsletter

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.
Anunțuri
Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de joi 25.07.2019, ora 16.00, PDF Imprimare Email

 

Primarul oraşului Râşnov – Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 134, alin. 1, lit. a) şi ale art. 196, al.1, lit.b)  din O.U.G. 57/2019,  privind codul administrativ

D I S P U N

Articol unic. Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de joi 25.07.2019, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov, cu următoarea

O R D I N E  D E  Z I

1. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 10887/12.07.2017, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. Edeldent SRL având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 15), în suprafață de 16.50 mp, cu destinația de ”cabinet de stomatologie” și situat în incinta Policlinicii orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

 

2. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 56/03.01.2017, încheiat între oraşul Râşnov şi Proca Rodica P.F.A., având drept obiect spațiul comercial (standul comercial nr. 7), în suprafață de 29,70 mp. și situat în incinta Pieței Agroalimentare din orașul Râșnov, județul Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

 

3. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 25/03.01.2017, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”PRIMODEST IMPEX” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (standul comercial nr. 8), în suprafață de 29,70 mp. și situat în incinta Pieței Agroalimentare din orașul Râșnov, județul Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

4. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 14/03.01.2017, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. SANDLEN S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (standul comercial nr. 9), în suprafață de 29,70 mp. și situat în incinta Pieței Agroalimentare din orașul Râșnov, județul Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

 

5. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 13/03.01.2017, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”RULDENT RUL” S.R.L, având drept obiect spațiul comercial (standul comercial nr. 10), în suprafață de 29,70 mp. și situat în incinta Pieței Agroalimentare din orașul Râșnov, județul Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

6. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 7.671/13.05.2013 încheiat între orașul Râșnov și TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., având drept obiect terenul în suprafață de 1 mp. situat pe raza orașului Râșnov, jud. Brașov și pe care este amplasat echipament de telecomunicații.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov

7. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 128/16.06.2018, încheiat între oraşul Râşnov şi SC. Orange România SA, având drept obiect terenul în suprafață de 50 mp, situat în zona Cioabal, orașul Râșnov, jud. Brașov, pe care este amplasat un pilon pentru telefonia mobilă

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

8. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 2.709/01.03.2011, încheiat între oraşul Râşnov şi d-nul Amarine Eugen-Constantin, având drept obiect spațiul cu destinația de locuință ( apartament 21 ) situat în imobilul din orașul Râșnov, str. Brașovului, nr. 1, bl. 2 MAN, Cam 21, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov

 

9. Aprobarea continuării raportului contractual născut din contractul de închiriere nr. 2.331/27.05.1999, încheiat între oraşul Râşnov şi d-nul Dihoiu Vasile, având drept obiect spațiul cu destinația de locuință, apartamentul nr. 17, situat în blocul 2 MAN din orașul Râșnov, str. Brașovului, nr. 1, jud. Brașov și a schimbarii titularului de contract, în favoarea soției Dihoi Margareta, ca urmare a decesului soțului.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia socială, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

10. Aprobarea ” Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată, din zonele publice amenajate în orașul Râșnov ”.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al Instituției Publice orașul Râşnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

11. Aprobarea efectuării unor rectificări în bugetul localităţii Râşnov, pe anul 2019.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica – Director al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

12. Aprobarea completării anexei Hotărârii Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 76/23.04.2019 prin care s-a aprobat planul de investiţii ce urmează a se realiza în anul 2019.

Raport: d-na Constantin Andreea – consilier al Direcției Achiziții – Investiţii din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

13. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Construire Parcare Etajată, orașul Râșnov, jud.Brașov ”.

Raport: d-na Constantin Andreea – consilier al Direcției Investiţii din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

14. Aprobarea ocupării temporare a unei suprafețe de 27.9 mp din Fondul Forestier al orașului Râșnov, situată în zona Dealul Cetății, din C.F. 112377, nr.cad.  112377, C.F. 113410, nr.cad 113410,C.F. 113407, nr.cad. 113407 și identificată în U.B. Râșnov – u.a. %280H

Raport: d-na Nechifor Andreea – șef al Biroului Agricol din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

15 . Aprobarea P.U.Z – ului referitor la:  ”Zonă de comerț și servicii, benzinărie”, Râșnov, zona DN 73 spre Bran, F.N, județul Brașov (beneficiar: S.C. ”A.A.A.A. PARTNERS INVEST” S.R.L.).

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea – şef al biroului Urbanism din cadrul instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

16. Aprobarea organizării, în perioada 09 – 11 August 2019, de către Oraşul şi Consiliul Local al oraşului Râşnov, a evenimentului cultural ”Floare de Colt”.

Raport: d-nul Guteanu Gabriel – inspector în cadrul Direcției de Cultură a instituției publice – Orașul Râșnov.

Raport: comisia economică, comisia socială și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

 

Ultima actualizare ( Vineri, 19 Iulie 2019 14:10 )
 
Convocarea şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de marți 11.06.2019, ora 16.00 PDF Imprimare Email

DISPOZIŢIA NR. 326

din data de 07.06.2019

privind convocarea şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de marți 11.06.2019, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov

Primarul oraşului Râşnov – Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin. 4 şi ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N

Articol unic. Convocarea şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de marți 11.06.2019, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov, cu următoarea

O R D I N E  D E  Z I

1. Aprobarea rectificării bugetului localității Râșnov, pe anul 2019.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica – director al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

2. Aprobarea rectificării bugetului Ocolului Silvic al orașului Râșnov RA, pe anul 2019.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov RA.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

 
Convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de joi 30.05.2019, ora 16.00 PDF Imprimare Email

Primarul oraşului Râşnov – Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin. 2 şi ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, D I S P U N

Articol unic. Convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de joi 30.05.2019, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov, cu următoarea

O R D I N E D E Z I

1. Aprobarea modificării și completării anexei Hotărârii Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 78/23.04.2019 prin care s-a aprobat investiţiile ce urmează a se realiza în anul 2019.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen – șef al Direcției Achiziții – Investiţii din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia economică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

2. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: P.T.+ execuție pentru iluminat public strada Crizantemelor.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen – direcțor al Direcției Investiţii – Achiziții din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia economică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

3. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: P.T.+ execuție pentru iluminat DN 73 intrare – ieșire și P.T. + execuție pentru reglementare rețele electrice DN 73 intrare – ieșire.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen – direcțor al Direcției Investiţii – Achiziții din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia economică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

4. Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici, conform O.U.G. nr. 114/2018, pentru obiectivul de investiții: Modernizare iluminat public și canalizație curenți slabi la nivelul orașului Râșnov, respectiv cartierele 1 și 2, strada Gării, D.J. 101.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen – direcțor al Direcției Investiţii – Achiziții din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia economică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

5. Aprobarea actualizării, conform O.U.G. nr. 114/2018, a valorii reprezentând contribuția proprie de 2% pentru proiectul: Modernizare iluminat public și canalizație curenți slabi la nivelul orașului Râșnov, respectiv cartierele 1 și 2, strada Gării, D.J. 101.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen – direcțor al Direcției Investiţii – Achiziții din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia economică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

 
Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de joi 23.05.2019, ora 16.00 PDF Imprimare Email
Luni, 20 Mai 2019 11:08

 

DISPOZIŢIA NR. 304 din data de 17.05.2019 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de joi 23.05.2019, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov

Primarul oraşului Râşnov – Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin. 1 şi ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, D I S P U N

Articol unic. Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de joi 23.05.2019, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov, cu următoarea

O R D I N E D E Z I

1. Aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al oraşului Râşnov, pe o perioadă de trei luni de zile, respectiv iunie – august 2019.

Raport: d-nul jr. Dogariu Stelian – secretarul oraşului Râşnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

2. Aprobarea rectificării bugetului localității Râșnov, pe anul 2019.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica – director al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

3. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi ale S.C. ”ASALTUL CETĂȚII” S.R.L, la data de 31.12.2018, precum și aprobarea virării dividendelor către asociatul unic – instituția publică Orașul Râșnov.

Raport: S.C. ”ASALTUL CETĂȚII” S.R.L, prin administrator – ec. Nan Elena.

Raport: comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

4. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi ale Ocolului Silvic al orașului Râșnov R.A, la data de 31.12.2018, precum și a repartizării profitului realizat în anul 2018.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov R.A. prin director – ing. Puiu Gheorghe.

Raport: comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

5. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al orașului Râșnov prin care au fost aprobați indicatorii tehnico – economici, actualizați în urma desfășurării procedurii de achiziții de servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări și elaborării proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiție ”REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A ORAȘULUI RÂȘNOV”.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen – direcțor al Direcției Investiţii – Achiziții din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia economică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

6. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al orașului Râșnov prin care au fost aprobați indicatorii tehnico – economici, actualizați în urma desfășurării procedurii de achiziții de servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări și elaborării proiectului tehnic de execuție și modificărilor legislative conform O.U.G. nr. 114/2018, respectiv Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018 și Instrucțiunea ANAP nr. 1/2019 pentru obiectivul de investiție ”REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A ORAȘULUI RÂȘNOV”.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen – direcțor al Direcției Investiţii – Achiziții din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia economică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

7. Aprobarea finanțării nerambursabile din fonduri publice a proiectelor cultural artistice și educaționale depuse de agenții economici de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de activități artistice, educație sau cultură, precum și aprobarea Ghidului solicitanților.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica – șef al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru derularea proiectului ”VORS – educație pentru copii și tineri în situații de risc din Râșnov și Săliște, valorificând exeperiența Centrului Cultural VOSS (Norvegia), în cadrul apelului ”Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc” finanțat prin Granturile SEE și Norvegia 2014 – 20121 și aprobat a se derula prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 75/28.03.2019 participării orașului Râșnov, în calitate de Promotor Proiect, cu propunerea ce va fi depusă în cadrul programului ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, apelul ”Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc” finanțat prin Granturile SEE și Norvegia 2014 – 20121.

Raport: d-na ec. Fianu Oana – director al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

9. Aprobarea propunerii de atribuire de denumire pentru stradă nou înființată.

Raport: d-na ing. Zăvoianu Mihaela – consilier în cadrul biroului Agricol al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

10. Aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr. 9.582/16.06.2015, încheiat între oraşul Râşnov şi Asociația ”ÎNGERII DE LÂNGĂ NOI”, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 27a), situat în incinta imobilului din orașul Râșnov, str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia socială, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

 

 

 
Convocarea în şedință ordinară a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de marți 23.04.2019 PDF Imprimare Email
Vineri, 19 Aprilie 2019 07:45

Primarul oraşului Râşnov – Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin. 1 şi ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N

Articol unic. Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de marți 23.04.2019, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov, cu următoarea

O R D I N E  D E  Z I

1. Aprobarea bugetului localității Râșnov, pe anul 2019.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica – director al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov. Raport: toate comisiile de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

2. Aprobarea Planului de investiţii al orașului Râșnov pentru anul 2019.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen – direcțor al Direcției Investiţii – Achiziții din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: toate comisiile de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

3. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale administratorului S.C. „Asaltul Cetății ” S.R.L, pentru anul 2019.

Raport: S.C. „Asaltul Cetății ” S.R.L.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

4 Aprobarea acordului privind participarea în ”PROGRAMUL PRIVIND ÎNCHIDEREA DEPOZITELOR DE DEȘEURI MUNICIPALE NECONFORME”.

Raport: d-na ec. Zaharia Claudia – consilier în cadrul biroului Protecția Mediului și d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen – director al Direcției Investiţii – Achiziții ale instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

5. Avizarea P.U.Z – ului: zona Glăjerie (Pănicel) – extravilanul oraşului Râşnov (beneficiar: KOVACS LUCIAN – TIBERIUS), referitor la „Construire zonă turistică – pensiuni, restaurante, case de vacanță”.

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea – şef al biroului Urbanism din cadrul instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

6. Aprobarea desprinderii suprafeței de 69 mp, din suprafața de teren de 8.649 mp identificat în C.F. 108511, a localității Râșnov, cu nr. topo. 138/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, situat în orașul Râșnov, cvartal Florilor, jud. Brașov și efectuarea operațiunii de primă înscriere în C.F, având nr. top. nou 138/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2.

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea – şef al biroului Urbanism din cadrul instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

7. Aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 50 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nului Diaconu Daniel Nicolae, pentru nevoi proprii.

Raport: d-ra Nechifor Andrea – șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

8. Prezentarea de către d-nul Butnariu Liviu Călin – Primarul orașului Râșnov a Raportului privind starea economică, socială și de mediu a orașului Râșnov pe anul 2018.

9. Prezentarea de către d-nul ing. Tobă Mircea Sorin – șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice – orașul Râșnov a Situației privind autorizațiile de construcție eliberate pentru edificarea de blocuri de locuințe sau spații colective de locuit în zona cartierului Primăverii al Administrativ Teritoriale Râșnov orașului Râșnov.

10. Prezentarea de către d-nul Munteanu Ionuț – șef al Poliției Locale a orașului Râșnov a Situației privind problema parcării autoturismelor pe raza Unității Administrativ Teritoriale a orașului Râșnov.

 


Pagina 1 din 2
Banner
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Curs Valutar

Curs valutar indisponibil

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Autentificare

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Contor vizitatori

593243
Azi114
Ieri126
Saptamana aceasta384
Total593243
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Portal Primăria Râşnov © 2010 - 2019