Anunt concurs de recrutare

Imprimare

Pentru functia publica de conducere vacanta sef birou Biroul Impozite si Taxe Locale din cadrul Serviciului Buget, Salarizare, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale


Institutia Oras Rasnov, cu sediul in Rasnov, str. Piata Unirii nr. 12, judetul Brasov, organizeaza concurs de recrutare pentru functia publica de conducere birou – Biroul Impozite si Taxe din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale

Concursul se organizeaza la sediul Institutiei Orasul Rasnov, str. Piata Unirii nr. 12, judetul Brasov in data de 15.01.2013, ora 10.00 - proba scrisa, 17.01.2013, ora 10.00 - proba interviu.


Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana in data de 03.01.2013. la sediul institutiei.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificata si completata de H.G. nr. 1173/2008.

 

Conditii de participare

 

Conditii generale
- sa aibe cetatenie romana si domiciliul in Romania;
- sa cunoasca limba romana scris si vorbit;
- sa aibe varsta de minim 18 ani impliniti;
- sa aibe capacitate deplina de exercitiu;
- sa aibe o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice mentionate mai sus, atestata pe baza de exemen medical de specialitate;
- sa aibe studii superioare;
- sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea unor infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia in care a intervenit reabilitarea;
- nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
- nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege;

Conditii specifice
- sa aibe studii superioare de lunga durata - stiinte economice, finante;
- vechime in specialitatea studiilor minim 2 ani

Alte conditii
- cunostinte de operare pe calculator – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer;
- certificat ECDL complet.


BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, actualizat
2. Hotararea nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
3. Ordonanta nr. 119 din 31 august 1999 (*republicata*) privind controlul intern si controlul financiar preventive
4. Ordonanta nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicata si actualizata privind Codul de procedura fiscala
5. Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale,republicata cu modificarile si completarile ulterioare
6. Legea nr. 188 /1999 privind Statutul functionarilor publici modificata si actualizata
7. Legea nr.7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici, republicata

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Institutiei Orasul Rasnov si la numarul de telefon 0268/230002.

 


Primar
Ec. Adrian Ioan VesteaUltima actualizare ( Vineri, 21 Decembrie 2012 11:11 )