Anunt Urbanism

Imprimare

A N U N Ţ


PRIMĂRIA RÂŞNOV cu sediul în oraşul Râşnov, str. P-ţa Unirii nr. 12, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan, finalizarea raportului de mediu pentru P.U.G. – “Actualizare Plan Urbanistic General al oraşului Râşnov”. Proiectul de plan menţionat şi raportul de mediu elaborat sunt disponibile publicului la sediul Primăriei Râşnov şi la sediul APM Braşov, municipiul Braşov, str. Politehnicii, nr. 3, în zilele de L - J între orele      8,00 -16,30 şi V între orele 8,00 - 14,00.

Observaţiile publicului se primesc în scris, cu datele de identificare ale reclamantului, în zilele de L - J între orele 8,00 - 16,30 şi V între orele 8,00 - 14,00 la sediul Primăriei Râşnov şi la sediul APM Braşov, municipiul Braşov, str. Politehnicii, nr. 3, în termen de 45 zile calendaristice de la  data de 29.10.2012.

 

PRIMAR,                                                                                                SECRETAR,
Adrian Ioan Veștea                                                                         Stelian   Dogariu

ARHITECT ŞEF
Mircea Tobă

Ultima actualizare ( Duminică, 28 Octombrie 2012 12:00 )