Anunt ocupare functie publica, grad profesional principal

Imprimare

Institutia Oras Rasnov, cu sediul în  Râșnov, str. Unirii nr. 12, jud. Brașov, organizează concurs de recrutare pe functia  publica temporar vacanta - consilier cl I, grad profesional principal – Biroul Resurse Umane, Integrare Europeana, Informatizare, Relatii cu Publicul, Regsitratura, Arhiva si Secretariat

Concursul se organizeaza la sediul Institutiei Orasul Rasnov, str. Piata Unirii nr. 12, jud. Brasov, in data de 29.10.2012, ora 10.00 proba scrisa.-31.10.2012 proba interviu.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 8 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Institutiei.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 49 din H.G. nr.611/2008  modificata si completata de  H.G. 1173/2008.

Condițiile de participare la concurs si bibliografia se afiseaza la sediul Institutiei Orasul Rasnov

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Institutiei Orasul Rasnov, si la nr de tel  0268/230002.

PRIMAR
Ec. ADRIAN VEȘTEA

Ultima actualizare ( Duminică, 28 Octombrie 2012 09:00 )