Română (România)English (United Kingdom)

Primăria Râșnov

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Consiliul Local

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Turism

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Fonduri Structurale

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Newsletter

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.
Situatii Financiare
HOTĂRÂREA NR. 282 din data de 18.12.2018 privind aprobarea efectuării unor rectificări a bugetului localității Râșnov, pe anul 2018 PDF Imprimare Email

Consiliul Local al orașului Râșnov întrunit în ședință de îndată în data de 18.12.2018, Analizând inițiativa primarului orașului Râșnov - d-nul Liviu Călin Butnariu și raportul nr. 21.372/17.12.2018, întocmit de către d-na ec. Fianu Ioana Monica - șef al Direcției Economice din cadrul instituției publice - orașul Râșnov, privind aprobarea efectuării unor rectificări a bugetului localității Râșnov, pe anul 2018, ca urmare a repartizării unor sume privind cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale conform adresei Consiliului Județean Brașov nr. 20.631/13.12.2018 și retragerea de sume din cote defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor,

Având în vedere raportul comisiei economice a Consiliului Local al orașului Râșnov, prin care avizează favorabil,

Văzând prevederile art. 36, alin. 4, lit. a din Legea nr. 215/2001, republicată, privind adrninistrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 2, pct. 45, 47 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă efectuarea unor rectificări a bugetului localității Râșnov, pentru anul 2018, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Primarul orașului Râșnov, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Fisier atasat:

▼ Rectificare Buget 12.2018 ▼

Ultima actualizare ( Luni, 21 Ianuarie 2019 10:24 )
 
Situatii trimestrul III 2018 PDF Imprimare Email

Fisiere atasate:

▼ Bilant 30-09-2018 ▼

▼ Cont Executie trimestrul III 2018 cheltuieli ▼

▼ Cont Executie trimestrul III 2018 venituri ▼

Ultima actualizare ( Luni, 21 Ianuarie 2019 10:12 )
 
Rectificari bugetare 30.10.2018 PDF Imprimare Email

Fisier atasat:

▼ Rectificari Buget 30.10.2018 ▼

Ultima actualizare ( Luni, 21 Ianuarie 2019 10:08 )
 
Bilant 2018 trimestrul 2 PDF Imprimare Email

Fisiere atasate:

▼ Bilant Trimestrul 2 2018 ▼

▼ Cont de executie venituri-cheltuieli Trimestrul 2 2018 ▼

Ultima actualizare ( Joi, 20 Decembrie 2018 10:58 )
 
HOTĂRÂREA NR. 132 din data de 26.06.2018 privind aprobarea efectuării unor rectificări a bugetului localității Râșnov, pe anul 2018 PDF Imprimare Email

Consiliul Local al orașului Râșnov întrunit în ședință ordinară în data de 26.06.2018, Analizând inițiativa primarului orașului Râșnov — d-nul Liviu Călin Butnariu și raportul nr. 9.770/20.06.2018, întocmit de către d-na ec. Fianu Ioana Monica — șef•al Direcției Economice din cadrul instituției publice — orașul Râșnov, privind aprobarea efectuării unor rectificări a bugetului localității Râșnov, pe anul 2018, ca urmare a necesității necesității realizării unor noi obiective de investiții prin renunțarea la altele care nu mai sunt necesare,

Văzând prevederile art. 36, alin. 4, lit. a din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 2, pct. 45, 47 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. l. Se aprobă efectuarea unor rectificări a bugetului localității Râșnov, pentru anul 2018, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre,

Anexa nr. 2 — Cheltuieli bugetul local se majorează cu suma de 0 Iei, din care:

Anexa nr. 2A — Secțiunea de funcționare cheltuieli buget local se majorează cu suma de 0 lei.

Anexa nr. 2B — Secțiunea de dezvoltare cheltuieli buget local se majorează cu suma de 0 lei.

Art. 2. Primarul orașului Râșnov, prin aparatul de specialitate, va asigura duce— la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Fisier atasat:

ˇ Rectificare Buget 06.2018 ˇ

 


Pagina 1 din 5
Banner
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Evenimente

  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Curs Valutar

 Tara Simbol Curs
State flagEUR 4.7081
State flagGBP 5.3199
State flagUSD 4.1377
State flagXAU 170.1500

2019-01-21
Sursa: BNR
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Autentificare

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Contor vizitatori

565975
Azi132
Ieri106
Saptamana aceasta132
Total565975
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Portal Primăria Râşnov © 2010 - 2019