Română (România)English (United Kingdom)

Primăria Râșnov

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Consiliul Local

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Turism

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Fonduri Structurale

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Newsletter

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.
Anunţuri
ANUNȚ Institutia Oras Rasnov, cu sediul în Râșnov, str.Piata Unirii nr. 12, jud. Brașov, organizează concurs de recrutare pe functia publica vacanta de executie consilier cl. I. grad profesional asistent in cadrul Biroului Investitii Achizitii PDF Imprimare Email
Vineri, 02 Noiembrie 2018 09:29

 

Concursul se organizeaza la sediul Institutiei Orasul Rasnov, str. Piata Unirii nr. 12, jud. Brasov, in data de 04.12.2018, ora 10.00 proba scrisa, 06.12.2018 proba interviu.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Institutiei.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 49 din H.G. nr.611/2008 modificata si completata de H.G. 1173/2008.

- Condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicata cu modificările şi completările ulterioare

- Conditii specifice

- sa aibe studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent

- vechime in specialitatea studiilor - 1 an;

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Institutiei Orasul Rasnov, si la nr de tel 0268/230002 –Resurse Umane

In vederea facturarii va aducem la cunostinta urmatoarele date de identificare:

Cod fiscal 4443353, nr. fax 0368401859, adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , persoana de contact Nan Andreea

CONDITII DE PARTICIPARE

Pentru ocuparea functiei publice vacante, consilier cl. I grd profesional asistent

Conditii generale

- sa aibe cetatenie romana si domiciliul in Romania;

- sa cunoasca limba romana scris si vorbit;

- sa aibe varsta de minim 18 ani impliniti;

- sa aibe capacitate deplina de exercitiu;

- sa aibe o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice mentionate mai sus, atestata pe baza de exemen medical de specialitate;

- sa aibe studii superioare

- sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea unor infractiuni contra umanitatii contra statului sau contra autoritatii de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infrctiuni savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice , cu exceptia in care a intervenit reabilitarea;

- nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

- nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definite prin lege;

Conditii specifice

- sa aibe studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent .

- vechime in specialitatea studiilor minim 1 an.

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea functiei publice de excutie vacante consilier cl.I grad profesional asistent in cadrul Biroului Investitii Achizitii

LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999,privind Statutul functionarilor publici r2 , cu modificarile si completarile ulterioare

LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004, republicata privind Codul de conduita a functionarilor publici

CONSTITUŢIA ROMANIEI republicată

LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001,republicata. privind,administratia publica locala

LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice

HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 98 10 201 0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii republicata si actualizata

 

 

 
ANUNȚ Institutia Oras Rasnov, cu sediul în Râșnov, str.Piata Unirii nr. 12, jud. Brașov, organizează concurs de recrutare pe functia publica vacanta de executie consilier cl. I. grad profesional superior in cadrul Compartimentului Protectia mediului PDF Imprimare Email

Concursul se organizeaza la sediul Institutiei Orasul Rasnov, str. Piata Unirii nr. 12, jud. Brasov, in data de 27.11.2018, ora 10.00 proba scrisa, 29.11.2018 proba interviu.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20  zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Institutiei.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 49 din H.G. nr.611/2008 modificata si completata de  H.G. 1173/2008.

- Condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicata cu modificările şi completările ulterioare

- Conditii specifice

- sa aibe studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent

- vechime in specialitatea studiilor - 7 ani;

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Institutiei Orasul Rasnov, si la nr de tel  0268/230002 –Resurse Umane

BIBLIOGRAFIE

LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999,privind Statutul functionarilor publici r2 , cu modificarile si completarile ulterioare
LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004, republicata privind Codul de conduita a functionarilor publici
CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată
LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deșeurilor* cu modificarile si completarile ulterioare
LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje cu modificarile si completarile ulteriore
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, cu modificarile si completarile ulterioare
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu , cu modificarile si completarile ulterioare
HOTĂRÂRE nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare
LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001,republicata. privind, administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare
Ultima actualizare ( Marţi, 30 Octombrie 2018 11:20 )
 
DISPOZIȚIA NR. 517 din data de 24.10.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de marți 30.10.2018, ora 16.00, la sediul instituției publice orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov PDF Imprimare Email

Primarul orașului Râșnov — Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul alt. 39, alin. 1 și ale alt. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Image

DISPUN

Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de marți 30.10.2018, ora 16.00, la sediul instituției publice — orasul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12', jud. Brașov, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea efectuării unor.rectificări în bugetul localității Râșnov, pe anul 2018.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica — șef al Direcției Economice din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov. 2. Aprobarea rectificării bugetului Ocolului Silvic al orașului Râșnov RA ImageRaport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov RA.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

3. Aprobarea rectificării bugetului S.C. ”GOSCOM CETATEA RÂȘNOV” S.A.

Raport: S.C. ”GOSCOM CETATEA RÂȘNOV” S.A.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

4. Aprobarea achitării către Inspectoratul de Stat în Construcții a sumelor reprezentând taxa de regularizare și accesorii pentru autorizația de construcție nr. 85/10.07.2009 — Lucrări de reabilitare și extindere a sistemului de alimentare cu apă potabilă a orașului Râșnov și pentru autorizația de consffucție nr. 35/12.05.2011- Trambulina K90 pentru sărituri cu schiurile pe Valea Cărbułării.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica — șef al Difôcției Economice din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia economică și comisia juridică ale Cogšiliului Local al orașului Râșnov.

5. Aprobarea reducerii cu 50% a majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.12.2017, constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte venituri datorate bugetului local, de către persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale și asociațiile familiale de pe raza administrativ teritorială a orașului Râșnov, achitate integral de la data aprobării și până la 31.03.2019.

Raport: d-na ec. Popa Roxana — șef al biroului Impozite și Taxe din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

6. Aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din orașul Râșnov, prin concesionare, precum și aprobarea anexelor necesare pentru delegarea acestui serviciu.

Raport: d-nul Proca Liviu — consilier în cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Rapołt•. comisia juridică, comisła economică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

7. Aprobarea prețurilor de referință pentru valorificarea masei lemnoase, pe picior, din fondul forestier — proprietatea orașului Râșnov, penfru anul 2019.

Rapolt: comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

8. Aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nei Brezean Georgeta, pentru nevoi proprii.

Raport: d-ra Nechifor Andrea — șef al biroului Ag-icol din cadrul instituței publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

9. Propunere atribuire denumiri strazi.

Raport: d-ra ec. Nechifor Andrea— șef al Biroului Agricol din cadrul instituției publice— orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

10. Aprobarea Nomenclatorului Stradal al orașului Râșnov.

Raport: d-ra Nechifor Andrea — șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

11. Aprobarea completării anexei Hotărârii Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 46/15.02.2018 prin care s-a aprobat investițiile ce urmează a se realiza în anul 2018, cu modificările și completările ulterioare.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen — șef al Direcției Achiziții — Investiții din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comłsia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

12. Aprobarea avizării P.U.Z — ului referitor la: 'Zonă de comerț și servicii, benzinărie'), Râșnov, zona DN 73 spre

Bran, F.N, județul Brașov (beneficiar: S.C. ”A.A.A.A. PARTNERS INVEST” S.R.L.).

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea — șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

13. Aprobarea acordării unui sprijin financiar Bisericii Ortodoxe ''Sfânta Adormire" (Parohia nr. 3 Râșnov) pentru efectuarea unor lucrări de construire alei din pavele pentru clădirea în care își desfășoară activitatea acest cult religios și situată în orașul Râșnov, sfr. Bucegi, nr. 5, jud, Brașov.

Raport: d„na Codleanu Mihaela — șef al biroului Asistență Socială al instituției publice orașul Râșnov. Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

14. Aprobarea Planului de acțiune al biroului Asistență Socială din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: d-na Codleanu Mihaela — șef al biroului Asistență Socială al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia socială și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

15. Aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor comerciale — boxele nr. 3, 4 și 7 situate în Piața Industriei a orașului Râșnov, precum și aprobarea duratei, prețului de pornire al licitației și Documentației de licitație.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului RâșnÔv.

16. Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de investiții: ”P.T. ȘI EXECUȚIE ILUMINAT PUBLIC (DN 73 STR. CARAIMAN - INTRARE Șl ȘOSEAUA BRANULUI - IEȘIRE)” și ”P.T. Șl EXECUȚIE REGLEMENTARE (DN 73 STR. CARAIMAN - INTRARE Șl ȘOSEAUA BRANULUI - IEȘIRE)”., aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 185/24.08.2018.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen — șef al Direcției Achiziții — Investiții din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

17. Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul de investiții: ”MODERNIZARE DRUM VALEA LUNGĂ, KM 0+000.OO - KM 2+200.00, DIN ORAȘUL RÂȘNOV, JUDEȚUL BRAȘOV", aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 102/18.05.2018.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen — șef al Direcției Achiziții Investiții din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

18. Aprobarea organizării de căfre Orașul și Consiliul Local al orașului Râșnov, împreună cu Asociația Club Sportiv Columbofil '5Voiajoru1 Țara Bârsei” a ”GALEI CAMPIONLOR SPORTIVI COLUNBOFILI RÂȘNOVENI EDIȚIA A

Raport: d-nul Guteanu Gabriel — consilier cadrul Direcției de Cultură a instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia economică și comisia juiridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

19. Aprobarea numirii administratorilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație ai Ocolului Silvic al orașului Râșnov R.A..

Raport: d-na c.j. Mureșan Ioana — șef al biroului Resurse Umane din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

20. Aprobarea Profilului Consiliului de Administrație, Matricea Profilului Consiliului de Administrație, Profilul Candidatului penfru poziția de membru în Consiliul de Administrație, Matricea Profilul Candidatului pentru poziția de membru în.Consiliu1 de Administrație al Ocolului Silvic al orasului Râșnov RA.

Raport: d-na c.j. Mureșan Ioana șef al biroului Resurse Umane din cadrul instituției publice— orașul Râșnov.

Raport: comisiajuridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

21. Prezentarea Raportului de Conturi a României — Camera de Conturi Brașov, privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie, înregistrat sub nr. 13.979/30.08.2018 și a Deciziei nr. 38/91/27,092018, de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin aceasta.

 
ANUNT referitor la aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din orașul Râșnov, prin concesionare, precum și aprobarea anexelor necesare pentru delegarea acestui serviciu PDF Imprimare Email

In conformitate cu prevederile Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primaria Orasului Rasnov, prin reprezentantii sai legali, aduce la cunostinta publica initierea unui Proiect de Hotarare cu privire la aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din orașul Râșnov, prin concesionare, precum și aprobarea anexelor necesare pentru delegarea acestui serviciu. Proiectul de hotarare urmeaza a fi supus analizei, avizarii si adoptarii Consiliului Local Rasnov dupa 30 de zile lucratoare de la publicarea acestui anunt. In termen de 10 zile de la afisare, incepand cu data de 17.09.2018, persoanele fizice si juridice interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul act normativ prin urmatoarele forme de comunicare: Primaria Oras Rasnov, strada Piata Unirii nr. 12, Judetul Brasov, cod postal 505400; prin fax la nr. 0368 — 401858; prin email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , sau personal la sediul Primariei Orasului Rasnov din stada Piata Unirii nr. 12 — persoana de contact : Proca Liviu inspector Gospodărire Comunală.

La prezentul anunt, anexam urmatoarele documente:

▼ Raportul de specialitate ▼

▼ Regulamentul serviciului de iluminat public din Orașul Râșnov ▼

▼ Studiu de Oportunitate privind concesionarea serviciului de iluminat public din orașul Râșnov ▼

▼ Caietul de Sarcini al serviciului de iuluminat public al orașului Râșnov ▼

Pentru cei interesati: documentele prezentate mai sus, pot fi consultate in fiecare zi lucratoare in intervalul orar 8,00 — 12,00 la sediul Primariei Orasului Rasnov - Compartiment Gospodărire Comunală sau pe site-ul oficial al Primariei Rasnov www.primariarasnov.ro. In data de 26 octombrie 2018, orele 12,00, in sala de sedinte a Primariei Orasului Rasnov va avea loc dezbaterea publica cu privire la aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din orașul Râșnov, prin concesionare, precum și aprobarea anexelor necesare pentru delegarea acestui serviciu.

Ultima actualizare ( Marţi, 30 Octombrie 2018 11:14 )
 
DISPOZIȚIA NR. 408 din data de 21.09.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de joi 27.09.2018, ora 16.00, la sediul instituției publice — orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov PDF Imprimare Email

Primarul orașului Râșnov — Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin. I și ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN

Articol unic. Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de joi 27.09.2018, ora 16.00, la sediul instituției publice — orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea efectuării unor rectificări în bugetul localității Râșnov, pe anul 2018.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica — șef al Direcției Economice din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

2. Aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal ale instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: d-na jr. Mureșan Ioana — șef al bir. Resurse Umane din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

3, Aprobarea prețurilor unitare la activitatea de dezăpezire și combaterea poleiului pe străzile din orașul Râșnov, pentru perioada 15 octombrie 2017 — 30 aprilie 2018.

Raport: d-na Zaharia Claudia — inspector în cadrul biroului Protecția Mediului al instituției publice orașul Râșnov și S.C. ,*Goscom Cetatea Râșnov” S.A.

Raport: comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

4. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 32/23.03.1992 (retranscris și actualizat sub nr. 18.923/21.12.2012), încheiat între orașul Râșnov și S.C. ”DIANTHA FARM” S.R.L, având drept obiect spațiul , în suprafață de 123,00 mp, cu destinația de ”farmacie”, situat în incinta Policlinicii din orasul Râșnov din str.

Izvor, nr. 2, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

5. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 190/28.09.2017 prin care s-au desemnat consilierii locali care să facă palte din Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică și a unităților care oferă activității extrașcolare, de pe raza orașului Râșnov Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia socială și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

6. Aprobarea 'Metodologiei de atestare a calității de administrator de condominii a persoanelor fizice în orașul Râșnov” .

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul bir. Control Comercial — Spațiu Locativ al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia socială și comisia juridică ale Consiliului Local al orąșului Râșnov.

7. Aprobarea atribuirii transpońatorului autorizat COJOCARU ALEXANDRU VALERIU P.F.A. a autorizației taxi nr. 60 , pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Confrol Comercial al instituției publice orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

8. Aprobarea atribuirii transportatorului autorizat VORNICU SORIN ADRIAN P.F.A. a autorizației taxi nr. 61 , pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

9. Aprobarea atribuirii transportatorului autorizat CONSTANTIN VALERIU P.F.A. a autorizației taxi nr. 62 , pentru realizarea serviciului de transpołt persoane în regim de taxi.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisiajuridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

IO. Aprobarea atribuirii transportatorului autorizat S.C. 'MOBRUC PROD” S.R.L. a autorizației taxi nr.

63, pentru realizarea serviciului de transpolt persoane în regim de taxi.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

11. Aprobarea organizării de către Orașul și Consiliul Local al orașului Râșnov, împreună cu Sindicatul Liber al Pensionarilor din județul Brașov a ”ZILEI INTERNAȚIONALE A PERSOANELOR VÂRSTINCE”.

Raport: d-na Codleanu Mihaela — șef al biroului Asistență Socială din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Rapołt: comisia socială și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

12. Aprobarea completării anexei Hotărârii Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 46/15.02.2018. prin care s-a aprobat investițiile ce urmează a se realiza în anul 2018, cu modificările și completările ulterioare.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen — șef al Direcției Achiziții — Investiții din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Rapolt: comisia de urbanism și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

13. Aprobarea realizării de către Companła Castel Film a unor filmări în Cetatea Râșnov.

Raport: d-nul Guteanu Gabriel — consilier în cadrul Direcției de Cultură a instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia economică și comisiajuiridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

14. Aprobarea programului necesar desfășurării festivalului ''SPEED AND SOUND” ce va avea Ioc în perioada 5 — 7.10.2018 în orașul Râșnov, zona Valea Cetății.

Raport: d-nul Guteanu Gabriel — consilier în cadrul Direcției de Cultură a instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia economică și comisiajuiridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

15. Aprobarea desemnării d-nului Butnariu Liviu Călin — primarul orașului Râșnov să facă parte din Misiunea Economică organizată de căfre Camera de Comerț și Indusfrie Brașov, în Chișinău — Republica

Moldova, pentru a promova și reprezenta orașul Râșnov.

Raport: d-nuljr. Dogariu Stelian — secretarul orașului Râșnov.

Raport: comisia economică și comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

16. Informare privind cheltuielile efectuate cu organizarea de către Orașul și Consiliul Local al orașului Râșnov a manifestărilor cultural artistice ”Zile1e orașului Râșnov și Festivalul Ecvesfru”.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica — șef al Direcției Economice din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

 
DISPOZIȚIA NR. 383 din data de 24.08.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de joi 30.08.2018, ora 16.00, la sediul instituției publice — orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov PDF Imprimare Email

 

Primarul orașului Râșnov — Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin, I și ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN

Articol unic. Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de joi 30.08.2018, ora

16.00, la sediul instituției publice — orașul Râșnov, di_n Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov, cu următoarea

ORDINE DE ZI

I. Aprobarea alegerii președintelui de ședință al Consiliului Local al orașului Râșnov, pe o perioadă de trei luni de zile, respectiv septembrie — noiembrie 2018.

Raport: d-nul jr. Dogariu Stelian — secretarul orașului Râșnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

2. Aprobarea prelungirii valabilității P.U.Z — ului referitor la: ”Construire case de vacanță, pensiuni și locuințe", zona D.N. 73 (spre Bran) F.N, orașul Râșnov, județul Brașov (beneficiari: BUTNAR VALENTIN și BUTNAR RODICA MĂRIOARA), aprobat prin Hotărîrea Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 168/28.08.2014.

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea — șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

3. Aprobarea P.U.Z — ului referitor la: ”Construire complex turistic, case de vacanță", zona Glăjerie — Râul Mare F.N. (beneficiari: MUNTEANU PETRE, KURZ ANDREEA și NEGREA RADU MARCEL).

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea — șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

4. Aprobarea avizării P.U.Z — ului referitor la: ”Zonă de comerț și servicii, benzinărie", Râșnov, zona DN 73 spre Bran, F.N, județul Brașov (beneficiar: S.C. ”A.A.A.A, PARTNERS INVEST” S.R.L.).

Raport: d„nul ing. Tobă Mircea — șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

5. Aprobarea vânzării, prin licitație publică deschisă, a imobilului — teren proprietatea orașului Râșnov, în suprafață de 46 mp. identificat în C.F. nr. 107055, a localității Râșnov, cu nr. cad. 107055 și situat în spatele străzii Mihai Eminescu, precum și aprobarea Documentației și prețului minim de pornire al licitației.

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea — șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

6. Aprobarea completării obiectului secundar de activitate al Ocolului Silvic al orașului Râșnov RA, precum și aprobarea noului Regulament de organizarea și funcționare al acestuia. Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov RA.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

7. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea celor paftu posturi de membru în Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic al orașului Râșnov RA.

Raport: d-na c.j. Mureșan Ioana — șef al biroului Resurse Umane din cadrul instituției publice — orașul Râșnov. Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

 

Ultima actualizare ( Joi, 30 August 2018 08:43 )
 
ANUNȚ PDF Imprimare Email
Joi, 02 August 2018 13:10

Institutia Oras Rasnov, cu sediul în Râșnov, str. Unirii nr. 12, jud. Brașov, organizează concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de:

· Sofer

Ø Conditii de participare :

- Sa aibe cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania

- Sa cunoasca limba romana scris si vorbit

- Sa aibe varsta minima reglementata de prevederile legale

- Sa aibe capacitate deplina de exercitiu

- Sa aibe o stare de sanatate corespunzatoare functiei, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie

- Sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni care l-ar face incompatibil cu exercitarea acestei functii.

- Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

Ø Conditii specifice pentru ocuparea functiei cotractuale de sofer

- Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

- Posesor permis categoria B

- Vechime conducator auto minim 2 ani

Concursul se organizeaza la sediul Institutiei Orasul Rasnov, str. Piata Unirii nr. 12, jud. Brasov, in data de 27.08.2018 ora 10.00 proba scrisa- 29.08.2018 proba interviu

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Institutiei.

Condițiile de participare la concurs si bibliografia se afiseaza la sediul Institutiei Orasul Rasnov

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Institutiei Orasul Rasnov si la nr de tel 0268/230002 int 214 – Resurse umane

 
DISPOZIȚIA NR. 354 din data de 20.07.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de Joi 26.07.2018, ora 16.00, la sediul instituției publice — orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov PDF Imprimare Email
Primarul orașului Râșnov — Liviu Călin BUTNARIU
În temeiul art. 39, alin. i și ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN
Articol unic. Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de Joi 26.07.2018, ora 16.00, Ia sediul instituției publice — orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov, cu următoarea
ORDINE DE ZI
1. Aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucru, din categoria rășinoase, cu diametrul mai mare de 24 cm, în favoarea familiei d-nului Ursu Ioan, domiciliat în orașul Râșnov, str. Culmea Trei Brazi, jud. Brașov, pentru realizarea unor lucrări de construire.
Raport: d-na Nechifor Andrea — șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.
Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al orașului Râșnov
2. Aprobarea atribuirii de denumiri unor străzi din orașul Râșnov, jud Brașov.
Raport: d-ra Nechifor Andrea — șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.
Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al orașului Râșnov
3. Aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucru, din categoria rășinoase, cu diametrul mai mare de 24 cm, în favoarea familiei d-nului Nucsoiu Viorel Dumitru, domiciliat în orașul Râșnov, str. I.L.Caragiale, nr. 197, jud. Brașov, pentru realizarea unor lucrări de construire.
Raport: d-ra Nechifor Andrea — șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice orașul Râșnov.
Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al orașului Râșnov
4. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 47/19.05.2006, încheiat Între orașul Râșnov și dr. Scurtu Violeta Ionela, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 17), în suprafață de 17,60 mp, cu destinația de ' 'cabinet de stomatologie” și situat în incinta Policlinicii orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.
Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul comp. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.
Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.
5. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 4.055/20.03.2012, încheiat între orașul Râșnov și S.C. ”ADNO CLD41CA” S.R.L, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 20), în suprafață de 34,50 mp, cu destinația de ”cabinet de radiologie dentară", situat în incinta Policlinicii din orașul Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.
Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul comp. Confrol Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.
Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov
6. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 101/15.05.2008, încheiat între orașul Râșnov și S.C. ”ADNO 'CLAICA” S.R.L, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr, 27b), în suprafață de 18 mp, cu destinația de ”cabinet de stomatologie", situat în incinta Policlinicii din orașul Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.
Raport: d-na ing. Bucșa Corina— consilier în cadrul comp. Control Comercial al instituției publice orașul Râșnov.
Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.
7. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 3 8/26.01.2009, încheiat între orașul Râșnov și S.C. ”ADNO CLINICA” S.R.L, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 28), în suprafață de 17,50, cu destinația de ”cabinet de implantologie dentară", situat în incinta Policlinicii din orașul Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.
Raport: d-na ing. Bucșa Corina— consilier în cadrul comp. Confrol Comercial al instituției publice orașul Râșnov.
Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.
8. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 1 1108/09.07.2013, încheiat între orașul Râșnov și dr. Simon Ioan Gheorghe, având drept obiect spațiul medical, în suprafață de 27 mp, cu destinația de ” laborator tehnică dentară” și situat în incinta Policlinicii orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.
Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul comp. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.
Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.
9. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 11108/09.07.2013, încheiat între orașul Râșnov și dr. Gînga-Tudoran Ileana, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 24), în suprafață de 18 mp, cu destinația de ”cabinet de stomatologie” și situat în incinta Policlinicii orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.
Raport: d-na ing. Bucșa Corina— consilier în cadrul comp. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.
Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.
10. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 11121/09.07.2013, încheiat între orașul Râșnov și dr. Cernăianu Elena Maria, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 25), în suprafață de 19 mp, cu destinația de ' 'cabinet de stomatologie” și situat în incinta Policlinicii orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.
Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul comp. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.
Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.
11. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 11.360/15.07.2015, încheiat între orașul Râșnov și Cabinet Medical Individual de Medicină de Familie dr. Cicoș Constantin, având drept spațiul medical (cabinetul nr. 34), în suprafață de 35,86 mp, situat în incinta imobilului Policlinica orașului Râsnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov, pentru desfășurarea activității de terapii medicale.
Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.
Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului
Râșnov
12.Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 13.678/27.08.2013, încheiat între orașul Râșnov și dr. Almăjan Lucieta, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 35), în suprafață de 34 mp, cu destinația de ”cabinet de stomatologie” și situat în incłnta Policlinicii orașului Râșnov din str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.
Raport: d-na ing. Bucșa Corina— consilier în cadrul comp. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.
Raport: comłsia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.
13. Aprobarea întocmirii unui studiu de specialitate realizate pentru păduri cu funcții de recreere în vederea depunerii documentației pentru schimbarea categoriei funcționale a suprafeței de pădure de 43.0383 ha, proprietatea orașului Râșnov, din U.P Râșnov.
Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov R.A
Raport: comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov
14. Aprobarea de principiu a propunerii de atribuire denumire străzi:
Raport: d-na Nechifor Andrea — șef al biroului Agricol în cadrul instituției publice orașul Râșnov.
Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.
Ultima actualizare ( Vineri, 20 Iulie 2018 13:46 )
 
Oferta vanzare teren agricol extravilan PDF Imprimare Email
Vineri, 29 Iunie 2018 10:04

Având în vedere prevederile Art. 3, lit e) din Normele Metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și private a statului cu destinație agricolă și inființarea Agenției Domeniilor Statului, afișăm următoarele oferte de vânzare teren extravilan:

Fisier atasat:

ˇ Anunt Oferta ˇ

 
ANUNT privind declansarea procedurii de atribuire a unui numar de 13 autorizatii taxi pentru efectuarea transportului de persoane in regim de taxi in orasul Rasnov PDF Imprimare Email
Marţi, 26 Iunie 2018 10:10

Orasul Rasnov, cu sediul Primariei in Piata Unirii, nr. 12, tel. 0268230027 declanseaza procedura de atribuire a 13 autorizatii taxi avand numerele de ordine 1, 8, 22, de la 60 la 69, pentru transport persoane in regim taxi.

Solicitantii vor depune pana la data de 24.08.2018 ora 12.00 la registratura institutiei urmatoarele documente:

a) cerere de participare;

b) declaratia pe propria raspundere ca detine autorizatie de transport valabila;

c) declaratia pe propria raspundere ca detine sau va detine in max. 6 luni autovehicule pe tipuri, in proprietate sau leasing, precizand criteriile de departajare indeplinite de fiecare;

d) scrisoare de garantie de 5% din valoarea de achizitionat fiecare autovehicul, daca transportatorul nu detine autovehiculele la data depunerii declaratiei prevazute la lit.b.

 

Rezultatul atribuirii se anunta in data de 30.08.2018, eliberarea autorizatiilor taxi incepand din 14.09.2018. (in functie de data sedintei Consiliului Local in care se aproba atribuirea) .

Criterii departajare si punctaje acordate:

A. vechimea autovehiculului: pana la 1 an - 10 puncte

intre 1-2 ani - 8 puncte

2-3 ani - 6 puncte

3-4 ani - 4 puncte

4-5 ani - 1 punct

 

B. clasificarea autovehiculului: hibrid sau electric – 20 puncte

euro VI -15 puncte

euro V - 10 puncte

euro IV - 5 puncte

euro III - 0 puncte

 

C. volumul portbagajului util: peste 600 l - 6 puncte

intre 400 l – 600 l - 5 puncte

sub 400 l - 3 puncte

 

D. echiparea cu instalatie aer conditionat: - 10 puncte

 

E. vechimea transportatorului: se acorda 0.5 puncte pentru fiecare an de activitate ca transportator autorizat

 

F. protectie pasageri: peste 6 airbaguri – 8 puncte

intre 4 – 6 airbaguri – 6 puncte

intre 2 – 3 airbaguri – 4 puncte

1 airbag – 1 punct

 

G. detinerea autovehiculului: proprietate - 2 puncte

leasing - 1 punct

 

H. prezenta autovehiculului: peste 8 ore/zi – 4 puncte

8 ore/zi – 2 puncte

 

I. dotari suplimentare: perete despartitor sofer - client – 7 puncte

dispozitiv GPS – 5 puncte

dispozitiv plata card – 5 puncte

dispozitiv inregistrare client – 3 puncte.

 

Elementele prevăzute la lit. C, D, F şi I, precum si culoarea autovehiculului, se certifică de R.A.R. prin intermediul certificatului de agreare. In cazul in care aceste date nu sunt identice cu cele prezentate in declaratia pe proprie raspundere, atribuirea autorizatiei taxi va fi anulata.

 
Oferta vanzare teren agricol extravilan PDF Imprimare Email
Vineri, 22 Iunie 2018 10:03

Având în vedere prevederile Art. 3, lit e) din Normele Metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și private a statului cu destinație agricolă și inființarea Agenției Domeniilor Statului, afișăm următoarele oferte de vânzare teren extravilan:

Fisier atasat:

ˇ Anunt Oferta ˇ

 


Pagina 1 din 32
Banner
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Evenimente

  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Curs Valutar

 Tara Simbol Curs
State flagEUR 4.6644
State flagGBP 5.2406
State flagUSD 4.0999
State flagXAU 161.1722

2018-11-21
Sursa: BNR
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Autentificare

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Contor vizitatori

558329
Azi110
Ieri149
Saptamana aceasta379
Total558329
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Portal Primăria Râşnov © 2010 - 2018