Română (România)English (United Kingdom)

Primăria Râșnov

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Consiliul Local

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Turism

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Fonduri Structurale

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Newsletter

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.
Anunţuri
DISPOZIȚIA NR. 775 din data de 08.12.2017 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de marți 12.12.2017, ora 16.00, la sediul instituției publice — orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov PDF Imprimare Email
Sâmbătă, 09 Decembrie 2017 11:48

Primarul orașului Râșnov Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin, 2 și ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN

Articol unic. Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de marți 12.12.2017, ora 16.00, la sediul instituției publice orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea efectuării unor rectificări în bugetul localității Râșnov, pe anul 2017.

Raport: d-na ec. Bordea Elena Daniela — șef al biroului Contabilitate din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Rapoft: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

2. Aprobarea volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi exploatată în anul 2018 din fondul forestier proprietatea Unității Administrativ Teritoriale Râșnov.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov R.A.

Raport: comisia juridică și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

3. Aprobarea pałtizilor al căror volum însumează 20% din volumul total de masa lemnoasă, produse principale și conservare, din borderoul anului 2018 și care constituie rezerva de masă lemnoasă pentru eventualele produse accidentale I ce pot apărea pe parcursul anului 2018, din fondul forestier proprietatea Unității Administrativ Teritoriale Râșnov.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov R.A.

Raport: comisia juridică și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

4, Aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase ce urmează a fi exploatată în anul 2018 din fondul forestier proprietatea Unității Administrativ Teritoriale Râșnov.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov R.A.

Raport: comisia juridică și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

5. Aprobarea prețurilor de pornire a licitației privind vânzarea masei lemnoase ”pe picior", penfru anul 2018, din fondul forestier proprietatea Unității Administrativ Teritoriale Râșnov.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov R.A.

Raport: comisia juridică și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

6. Aprobarea prețurilor de pornire a licitației privind vânzarea masei lemnoase fasonată drum autor” și a sortimentelor valorificate către agenți economici și populație pentru anul 2018, din fondul forestier proprietatea Unității Administrativ Teritoriale Râșnov.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov R.A.

Rapolt: comisia juridică și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

7. Aprobarea prețurilor de pomire a licitației, ce va avea loc în data de 21.12.2017, privind vânzarea masei lemnoase ”1a drum aut01*', pe specii și soffimente, destinată agenților economici.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov R.A.

 

Raport: comisia juridică și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

 
ANUNT DE PARTICIPARE PDF Imprimare Email

Fisier atasat:

ˇ Ghidul Solicitantului 2018 ˇ

 

1. Autoritatea finantatoare: Institutia Oras Rasnov, cu sediul in Rasnov, Judetul Brasov, Str. Piata Unirii nr.12,cod postal 505400, telefon 0268/230.002; 0268230115, fax 0368.401.858, e-mail : Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

2. Denumirea  programului : PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANTA (Program sportiv de utilitate publica in cadrul caruia se pot finanta proiecte din fonduri publice), pentru anul 2018.

3. Aprobarea programului de finantare: Conform Hotararii Consiliului  Local Rasnov nr. 228 din 28.11.2017 privind aprobarea finantarii nerambursabile din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport, de pe raza teritoriala a orasului Rasnov, precum si aprobarea Ghidului Solicitantilor.

4. Durata finantarii:  20 decembrie 2018 reprezinta data limita pana la care trebuiesc finalizate activitatile contractului, inclusiv platile efectuate de beneficiarul finantarii nerambursabile.

5.Obiectul: Finantarile nerambursabile se acorda numai pentru:

1) Cluburile Sportive din Orasul Rasnov, de drept privat si asociatii pe ramura de sport.

2) Finanţarea de evenimentele sportive de mare amploare organizate în Orasul Rasnov ;

3)Susţinerea participării sportivilor legitimaţi la cluburile din Orasul Rasnov la competiţii  sportive internaţionale

4) Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare. Regimul juridic instituit prin ghidul de finanţare pentru finanţările nerambursabile nu este aplicabil fondurilor speciale de intervenţie în caz de calamitate şi de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate şi nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.

6. Obiectivul general: finantarea din bugetul propriu a proiectelor structurilor sportive locale in cadrul programului PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANTA.

Prin programul PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANTA se urmareste:

a) susţinerea copiilor din Orasul Rasnov in practicarea unui sport;

b) susţinerea evenimentelor sportive de mare amploare organizate în Orasul Rasnov;

c)susţinerea participării sportivilor la cluburile din Orasul Rasnov la competiţii sportive internaţionale;

7.Obiectivele specifice ale programului:

a) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea şi sporirea prestigiului  Rasnovului pe plan intern şi internaţional;

b) susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel naţional şi internaţional;

c) susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor;

d) perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport;

e) susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel naţional şi internaţional;

f) susţinerea sporturilor de iarnă în vederea îmbunătăţirii performanţelor sportive la nivel naţional şi internaţional.

8. Sectiuni de aplicare:

A. Finanţarea  cluburilor sportive din Orasul Rasnov ;

B. Finanţarea de evenimentele sportive de mare amploare organizate în Orasul Rasnov ;

C. Susţinerea participării sportivilor legitimaţi la cluburile din Orasul Rasnov la competiţii  sportive internaţionale

9. Procedura aplicata:SELECTIE PUBLICA DE PROIECTE in conformitate cu ghidul solicitantului, aprobat prin Hotararea de Consiliu Local Rasnov nr. 228 din 28.11.2017;

10. Criterii pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila: conform Ghidului Solicitantului postat pe site-ul Institutiei Oras Rasnov (aprobat prin Hotararea de Consiliu Local Rasnov nr. 228 din 28.11.2017);

11. Data limita pentru depunerea proiectelor: 10.01.2018;

12. Locul de depunere a proiectelor: sediul Institutiei Oras Rasnov: Rasnov, Judetul Brasov, Str. Piata Unirii nr.12,cod postal 505400;

13. Informatiile necesare pentru intocmirea proiectelor, criteriile de eligibilitate, inregistrare,capacitatea tehnica si financiara a solicitantilor, se regasesc in Ghidului Solicitantului postat pe site-ul Institutiei Oras Rasnov (aprobat prin Hotararea de Consiliu Local Rasnov nr. 228 din 28.11.2017) sau de la sediul Institutiei Oras Rasnov, telefon 0268 230002.

 
Anunt PDF Imprimare Email

Institutia Oras Rasnov, cu sediul în  Râșnov, str.Piata Unirii nr. 12, jud. Brașov, organizează concurs de recrutare  pe functia publica  vacanta de executie

- politist local referent cl. III grad profesional  principal in cadrul Serviciului Politie Locala

Concursul se organizeaza la sediul Institutiei Orasul Rasnov, str. Piata Unirii nr. 12, jud. Brasov, in data de 09.01.2018, ora 10.00 proba scrisa, 11.01.2018 interviul.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de  zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Institutiei.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 49 din H.G. nr.611/2008 modificata si completata de  H.G. 1173/2008.

Condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicata, cu modificările şi completările ulterioare

Conditii specific politist local referent cl. III grad profesional principal

- sa aibe studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

- vechime in specialitatea studiilor minim 5 ani;

Atributii prevazute in fisa postului

1 .In  domeniul  ordinii  si  linistii  publice ,precum si  al  pazei  bunurilor:

a ) mentine  ordinea  si  linistea  publica  in  zonele  si  locurile  stabilite  in  planul  de  ordine  si  siguranta  publica  aprobat  in  conditiile  legii .

b )mentine  ordinea  publica  in  apropierea  unitatilor  de  invatamant  publice , a unitatilor  sanitare  publice ,in  parcarile  auto  aflate  pe  domeniul  public  si  privat  al  orasului ,in  zonele  comerciale  si  de  agreement ,in  parcuri ,piete ,cimitire , precum  si  in  alte  locuri  publice  ale  orasului .

c ) participa  inpreuna  cu  autoritatile  competente  prevazute  de  lege , potrivit  competentelor ,la  activitati  de  salvare  si  evacuare  a  persoanelor  si  bunurilor  periclitate  de  calamitati  naturale  ori  catastrofe , precum  si  de  limitare  si  inlaturare  a  urmarilor  provocate  de  astfel  de  evenimente .

d ) actioneaza  pentru  identificarea  cersetorilor ,a  copiilor  lipsiti  de  supraveghere  si  ocrotirea  parintilor  s-au  a  reprezentantilor  legali ,a  persoanelor  fara  adapost  si  procedeaza  la  incredintarea  acestora  serviciului  public  de  asistenta  sociala  in  vederea  solutionarii  problemelor  acestora ,in  conditiile  legii .

e ) asigura  protectia  personalului  din  aparatul  de  specialitate  al  primarului ,din  institutiile  s-au  serviciile  publice  de  interes  local  la  efectuarea  unor  controale  ori  actiuni  specifice .

f ) participa ,impreuna  cu  alte  autoritati  competente ,la  asigurarea  ordinii  si  linistii  publice  cu  ocazia  mitingurilor ,marsurilor ,demonstratiilor ,procesiunilor ,actiunilor  de  pichetare ,actiunilor  comerciale  promotionale ,manifestarilor  cultural artistice ,sportive ,religioase s-au  comemorative ,precum  si  a  altor  asemenea  activitati  care  se  desfasoara  in  spatiul  public  si  care  implica  aglomerari  de  persoane .

g ) asigura  paza  bunurilor  si  obiectivelor  aflate  in  propietatea  administratiei  publice  locale.

h ) constata  contraventii  si  aplica  sanctiuni  pentru  nerespectarea  normelor  legale  privind  convietuirea  sociala  stabilite  prin  legi  s-au  acte  administrative  ale  autoritatii  locale .

i ) executa , in  conditiile  legii ,mandatele  de  aducere  emise  de  organele  de  urmarire  penala  si  instantele  de  judecata  care  arondeaza  unitatea ,pentru  persoanele  care  locuiesc  pe  raza  de  competenta .

j ) participa ,alaturi  de  Politia  Romana ,Jandarmeria  Romana  si  celelalte  forte  ce  compun  sistemul  integrat  de  ordine  si  siguranta  publica ,pentru  prevenirea  si  combaterea  infractionalitatii  stradale .

k ) coopereaza  cu  centrele  militare  zonale  in  vederea  inmanarii  ordinelor  de  chemare  la  mobilizare  s-au  de  clarificare  a  situatiei  militare  a  rezervistilor  MAN

l ) asigura  masuri  de  protectie  a  executorilor  judecatoresti  cu  ocazia  executarilor  silite .

m ) in  cazul  infractiunilor  flagrante , imobilizeaza  faptuitorul ,i-a  masuri  pentru  conservarea  locului  faptei ,identifica  martorii  ocular , sesizeaza  imediat  organele  competente  si  preda  pe  faptuitor , pe  baza  de  proces-verbal  in  vederea  continuarii  cercetarilor .

2 .In domeniul  circulatiei  pe  drumurile  publice  ale  orasului :

 

a ) asigura  fluienta  circulatiei  pe  drumurile  publice ,avand  dreptul  de  a  efectua  semnale  regulamentare  de  oprire  a  conducatorilor  de  autovehicul , exclusiv  pentru  indeplinirea  atributiilor conferite de  legea   155/2010 .

b ) verifica  integritatea  mijloacelor  de  semnalizare  rutiera  si  sesizeaza  nereguli  constatate  privind  functionarea  semafoarelor ,starea  indicatoarelor  si  a  marcajelor  rutiere , acorda  asistenta  in  zonele  unde  se  aplica  marcaje  rutiere .

c ) participa  la  actiuni  commune  cu  administratorul  drumului  pentru  inlaturarea  efectelor  fenomenelor  naturale  produse  .

d ) sprijina  Politia  Romana  in  asigurarea  masurilor  de  circulatie  in  cazul  transporturilor  speciale  si  al  celor  agabaritice  pe  raza  teritoriala  de  competenta .

e ) acorda  sprijin  Politiei  Romane  in  luarea  masurilor  pentru  asigurarea  fluientei  si  sigurantei  traficului , asigura  in  cazul  accidentelor  soldate  cu  victime ,paza  locului  acestor  accidente  si  i-a  primele  masuri  pentru  conservarea  urmelor , identificarea  martorilor si  a  faptuitorilor  si  daca  se  impune , transportul  victimelor  la  cea  m-ai  apropiata  unitate  sanitara .

f ) constata  contraventii  si  aplica  sanctiuni  pentru  incalcarea  normelor  legale  privind  oprirea ,stationarea , parcarea  autovehiculelor  si  accesul  interzis , avand  dreptul  de  a  dispune  masuri  de  ridicare  a  autovehiculelor  stationate  neregulamentar .

g ) constata  contraventii  si  aplica  sanctiuni  pentru  incalcarea  normelor  legale  privind  masa  maxima  admisa  si  accesul  pe  anumite  sectoare  de drum ,avand  dreptul  de  a  efectua  semnale  de  oprire  a  conducatorilor  acestor  vehicule .

h ) constata  contraventii  si  aplica  sanctiuni  pentru  incalcarea  normelor  rutiere  de  catre  pietoni ,biciclisti ,conducatori  de  mopede  si  vehicule  cu  tractiune  animala

i ) aplica  prevederile  legale  privind  regimul  juridic  al  vehiculelor  fara  stapan  sau  abandonate  pe  domeniul  public  s-au  privat  al  orasului .

j ) coopereaza  cu  Politia  Romana  pentru  identificarea  detinatorului  autovehiculului  ridicat  ca  urmare  a  stationarii  neregulamentare  s-au  abandonate  pe  domeniul  public

3. In  domeniul  disciplinei  in  constructii  si  al afisajului  stradal :

a ) efectueaza  controale  pentru  identificarea  lucrarilor  de  constructii  executate  fara  autorizatie  de  construire  s-au  desfiintare ,inclusiv  a  constructiilor  cu  caracter  provizoriu .

b ) efectueaza  controale  pentru  identificarea  persoanelor  care  nu  respecta  autorizatia  de  executare  a  lucrarilor  de  reparatii  ale  partii  carosabile  si  pietonale

c ) verifica  respectarea  normelor  legale  privind  afisajul  publicitar ,afisajul  electoral  si  orice  alta  forma  de  afisaj , reclama , inclusiv  cele  referitoare  la  amplasarea  firmei  la  locul  de  desfasurare  a  activitatii  economice .

d ) participa  la  actiuni  de  demolare , dezmembrare , a  constructiilor  efectuate  fara  autorizatie  pe  domeniul  public  si  privat  al  orasului , prin  asigurarea  protectiei  perimetrului  si  a  libertatii  de  actiune  a  personalului  care  participa  la  aceste  actiuni  specifice .

4 . In  domeniul  protectiei  mediului :

 

a ) controleaza  respectarea  prevederilor  legale  privind  conditiile  de  ridicare ,transport  si  depozitare  a  deseurilor  menajere  si  industriale .

b ) sesizeaza  autoritatilor  si  institutiilor  publice  competente  cazurile  de  nerespectare  a  normelor  legale  privind  nivelul  de  poluare , inclusiv  fonica .

c ) participa  la  actiuni  de  combatere  a  zoonozelor  deosebit  de  grave  si  a  epizootiilor .

d ) identifica  bunurile  abandonate  pe  domeniul  public  s-au  privat  al  orasului ,aplica  procedurile  legale  pentru  ridicarea  acestora.

e ) verifica  igenizarea  surselor  de  apa ,a  malurilor ,a albiilor  s-au  cuvetele  acestora .

f ) verifica  asigurarea  salubrizarii  strazilor ,a  cailor  de  acces ,a  zonelor  verzi ,a  rigolelor ,indepartarea  zapezii  si  a  ghetii  de  pe  caile  de  acces ,dezinsectia  si  deratizarea  imobilelor .

g ) verifica  existenta  contractelor  de  salubrizare  incheiate  de  catre  persoane  fizice  si  juridice ,potrivit  legii .

h ) verifica  si  solutioneaza ,potrivit  competentelor  specifice ,sesizarile  cetatenilor  privind  nerespectarea  normelor  legale  de  protectie  a  mediului  si  a  susurelor  de  apa , precum  si  a  celor  de  gospodarire a orasului.

i ) constata  contraventii  si  aplica  sanctiuni  pentru  incalcarea  normelor  legale  in  limita  competentelor.

 

5 .In  domeniul  activitatii  comerciale:

 

a ) actioneaza  pentru  respectarea  normelor  legale  privind  desfasurarea  comertului  si  a  activitatilor  comerciale ,a  conditiilor  si  locurilor  stabilite  de  administratia  publica  locala .

b )verifica  legalitatea  activitatilor  de  comercializare  a  produselor  desfasurate  de  agentii  economici ,persoane  fizice  si  juridice  autorizate , a  producatorilor  particulari ,in piata agroalimentara , targuri ,oboare ,precum  si  respectarea  normelor  legale  de  catre  administratorul  de  piata .

c ) verifica  existenta  la  locul  de  desfasurare  a  activitatii    comerciale  a  autorizatiilor, aprobarilor ,a  documentelor  de  provenienta  a  marfii ,a  buletinelor  de verificare  metrologica  pentru  cantare ,a  avizelor si  a  altor  documente  stabilite  prin  legi s-au  acte  normative .

d ) verifica  respectarea  normelor  legale  privind  comercializarea  obiectelor  cu  caracter  religios .

e ) verifica  respectarea  prevederilor  legale  privind  orarul  de  aprovizionare  si  functionare  al  agentilor  economici .

f ) coopereaza  si  acorda  sprijin  autoritatilor  de  control  sanitar , de  mediu  si  de  protectie  a  consumatorilor  in  exercitarea  atributiilor  de  serviciu  specifice .

g ) verifica  respectarea  obligatiilor  ce  revin  operatorilor  economici  cu  privire  la  afisarea  preturilor ,a  produselor  si  serviciilor , sesizeaza  autoritatiile  competente  in  cazul  constatarii  neregulilor .

h ) constata  contraventii  si  aplica  sanctiuni  pentru  incalcarea  normelor  legale  specifice  realizarii atributiilor  in  limita  competentei

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Institutiei Orasul Rasnov, si la nr de tel  0268/230002

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea functiilor publice  de politist local, cl. III. grad profesional principal in cadrul Serviciului Politie Locala

1. Legea nr. 188/1999, privind statutul functionarului public, republicta cu modificarile si completarile ulterioare

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici

3. Constitutia Romaniei

4. Legea nr.155/2010 Politiei Locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

5. Regulament cadru de organizare si functionare a Politiei Locale  aprobat prin HG 1332/2010

6. Legea nr. 61/1991republicata,  pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice cu modificarile si completarile ulterioare, republicata

7. Ordonanta nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

 
Anunt PDF Imprimare Email
Miercuri, 22 Noiembrie 2017 09:05

Institutia Oras Rasnov, cu sediul în  Râșnov, str. Unirii nr. 12, jud. Brașov, organizează concurs pentru ocuparea unei functii contractuale vacanta de:

Referent  I, M  – Biroul Administrativ Gospodaresc

Conditii de participare:

Sa aiba cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania

Sa cunoasca limba romana scris si vorbit

Sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale

Sa aiba capacitate deplina de exercitiu

Sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie

Sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni care l-ar face incompatibil cu exercitarea acestei functii.

 

Conditii specifice

- sa aiba studii medii,  respectiv studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

- vechime in specialitatea studiilor minim 4 ani.

 

Concursul se organizeaza la sediul Institutiei Orasul Rasnov, str. Piata Unirii nr. 12, jud. Brasov, in data de 18.12.2017 ora 1000 proba scrisa, 20.12.2017  proba interviu.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Institutiei.

Conform art. 6 al Regulemntului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superiorare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul in care candidatul depune o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierul judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea certificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala www. primariarasnov.ro.

Condițiile de participare la concurs si bibliografia se afiseaza la sediul Institutiei Orasul Rasnov.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Institutiei Orasul Rasnov si la nr de tel  0268/230002 interior 214 – Resurse umane.

 

Bibliografie

Administrator – I, M - Biroul Administrativ Gospodaresc

1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

3. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare

4. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor

5. Ordinul nr. 1466/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintei nr. 1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaboararea Registrului local al spatiilor verzi

6. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

7. Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

 
DISPOZIȚIA NR. 757 din data de 21.11.2017 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de marți 28.11.2017, ora 16.00, Ia sediul instituției publice - orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov PDF Imprimare Email

Primarul orașului Râșnov - Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin. 1 și ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN

Articol unic. Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de marți 28.11.2017, ora 16.00, Ia sediul instituției publice orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov, cu următoarea

ORDINE DE ZI

I. Aprobarea alegerii președintelui de ședință al Consiliului Local al orașului Râșnov, pe o perioadă de trei luni de zile, respectiv decembrie 2017 - februarie 2018.

Raport: d-nul jr. Dogariu Stelian - secretarul orașului Râșnov. Raport: comisia juridică a Consiliului Local al orașului Râșnov. Image

2. Stabilirea impozitelor și taxelor penfru anul 2018.

Raport: d-na ec. Popa Roxana - șef al biroului Impozite și Taxe din cadrul din cadrul instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

3. Aprobarea taxelor speciale și a tarifelor minime de închiriere stabilite de către Consiliul Local al orașului Râșnov și care vor fi percepute în anul 2018.

Raport: d-na ec. Popa Roxana - șef al biroului Impozite și Taxe și d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul biroului Control Comercial ale instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

4. Aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Oltodoxe nr. III Râșnov pentru efectuarea lucrărilor aferente instalației de încălzire a Biserici Oltodoxe ' 'Sfânta Adormire” din orașul Râsnov, jud. Brașov.

Raport: d-na Codleanu Mihaela șef al biroului Asistență Socială al instituției publice orașul Râșnov.

Rapołt: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

5. Aprobarea includerii în contractul de închiriere nr. 2.251/19.05.1999, încheiat între orașul Râșnov și dnul Tănasă Vasile, având drept obiect spațiul cu destinația de locuință, apartamentul nr. 5, situat în blocul 2 MAN din orașul Râșnov, str. Brașovului, nr. I, jud. Brașov, a d-nei Călin Elena (fostă Zaiță).

Raport: d-na ing. Bucșa Corina - consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

6. Aprobarea adoptălii soluției privind montarea de blocuri de măsură echipate cu contoare de energie electrică pentru consffucțiile din orașul Râșnov. Image

Rapolt: d-nul ing. Tobă Mircea - șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

7. Aprobarea documentațiilor cadastrale de dezlipire a imobilelor - terenuri, identificate în C.F. nr. 112510, C.F. nr. 112511 și C.F. nr. 112516, ale localității Râșnov și amplasate în orașul Râșnov, zona sfrăzii Predeal, județul Brașov.

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea - șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov. 8. Aprobarea modificării Regulamentului de organizare a pășunatului pe raza administrative teritorială a orașului Râșnov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 61/28.03.2017

Raport: d-na Silaghi Mirela - referent superior în cadrul biroului Protecția Mediului al instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

9. Aprobarea modificării suprafeței imobilului - teren, identificat în C.F. nr. 110117, a localității Râșnov, cu nr. top. 8099/111/1/1 (nr. cad. 1580), situate în zona Cioabăl Condmag și aflat în proprietatea localității Râșnov.

Rapolź: d-ra Nechifor Andrea - șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

10. Aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nei Poenaru Melania, pentru nevoi proprii.

Raport: d-ra Nechifor Andrea șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

11. Aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucłu, cu diamefrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nei Vlad Modroiu Ileana , pentru nevoi proprii.

Raport: d-ra Nechifor Andrea - șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

12. Aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nei Aroșculesei Raluca Maria, pentru nevoi proprii.

Raport: d-ra Nechifor Andrea - șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

13. Aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 8 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nei Păiuș Alina, pentru nevoi proprii.

Raport: d-ra Nechifor Andrea- șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice orașul Râșnov, Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

14. Aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucłu, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nei Raiciu Tatiana, pentru nevoi proprii.

Rapołt: d-ra Nechifor Andrea - șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

15. Aprobarea finanțării nerambursabile din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport, de pe raza teritorială a orașului Râșnov, precum și aprobarea Ghidului solicitanților.

Raport: d-na ec. Bordea Elena Daniela - șef al biroului Contabilitate din cadrul instituției publice - orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

16. Aprobarea interzicerii recoltării de brazi pentru sărbătorirea Crăciunului, din pădurea aflată în proprietatea orașului Râșnov și în administrarea Ocolului Silvic al orașului Râșnov R.A.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov R.A.

Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

 
Oferta vanzare teren agricol extravilan PDF Imprimare Email
Miercuri, 15 Noiembrie 2017 17:10

Având în vedere prevederile Art. 3, lit e) din Normele Metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și private a statului cu destinație agricolă și inființarea Agenției Domeniilor Statului, afișăm următoarele oferte de vânzare teren extravilan:

Fisier atasat:

ˇ Anunt Oferta ˇ

 
PROCES VERBAL Incheiat cu ocazia afisarii rezultatelor obtinute la concursul de recrutare pe functie de executie consilier juridic debutant PDF Imprimare Email

Fisier atasat:

ˇ PROCES VERBAL REZULTAT FINAL ˇ

 
Oferta vanzare teren agricol extravilan PDF Imprimare Email
Luni, 13 Noiembrie 2017 17:09

Având în vedere prevederile Art. 3, lit e) din Normele Metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și private a statului cu destinație agricolă și inființarea Agenției Domeniilor Statului, afișăm următoarele oferte de vânzare teren extravilan:

Fisiere atasate:

ˇ Anunt Oferta ˇ

ˇ Anunt Oferta ˇ

 
DISPOZIȚIA NR. 721 din data de 10.11.2017 PDF Imprimare Email
Vineri, 10 Noiembrie 2017 09:27

DISPOZIȚIA NR. 721 din data de 10.11.2017 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de marți 14.11.2017, ora 16.00, Ia sediul instituției publice - orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov

Primarul orașului Râșnov Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin. 2 și ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN

Articol unic. Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului

Râșnov, în ziua de marți 14.11.2017, ora 16.00, Ia sediul instituției publice - orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12 jud. Brașov, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea efectuării unor rectificări în bugetul localității Râșnov, pe anul 2017.

Raport: d-na ec. Bordea Elena Daniela — șef al biroului Contabilitate din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

 
PROCES - VERBAL Incheiat azi 09.11.2017 privind concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție — consilier juridic debutant PDF Imprimare Email

Fisier atasat:

ˇ PROCES VERBAL CONTESTATIE ˇ

 
CAIET DE SARCINI DE LUCRARI DE IMPODOBIRE ILUMINAT (MONTARE SI DEMONTARE INSTALATII ILUMINAT FESTIV) PENTRU SARBATORILE DE IARNA SEZONUL 2017-2018 PDF Imprimare Email

Fisier atasat:

ˇ CAIET DE SARCINI ILUMINAT FESTIV 2017-2018 ˇ

 


Pagina 1 din 28
Banner
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Evenimente

  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Curs Valutar

 Tara Simbol Curs
State flagEUR 4.6346
State flagGBP 5.2711
State flagUSD 3.9285
State flagXAU 158.8245

2017-12-15
Sursa: BNR
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Autentificare

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Contor vizitatori

479311
Azi153
Ieri395
Saptamana aceasta2861
Total479311
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Portal Primăria Râşnov © 2010 - 2017