Română (România)English (United Kingdom)

Primăria Râșnov

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Consiliul Local

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Turism

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Fonduri Structurale

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Newsletter

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.
Anunţuri
Oferte de vanzare teren agricol extravilan PDF Imprimare Email

Având în vedere prevederile Art. 3, lit e) din Normele Metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și private a statului cu destinație agricolă și inființarea Agenției Domeniilor Statului, afișăm următoarele oferte de vânzare teren extravilan:

Fisier atasat

Anunt oferte

 
Oferte de vanzare teren agricol extravilan PDF Imprimare Email
Marţi, 01 Octombrie 2019 16:12

Având în vedere prevederile Art. 3, lit e) din Normele Metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și private a statului cu destinație agricolă și inființarea Agenției Domeniilor Statului, afișăm următoarele oferte de vânzare teren extravilan:

Fisier atasat:

ˇ Anunt Oferte ˇ

 
Transparenta Salariala Septembrie 2019 PDF Imprimare Email

Transparenta Salariala Septembrie 2019

Fisier atasat!

Ultima actualizare ( Vineri, 04 Octombrie 2019 10:59 )
 
Oferte de vanzate teren agricol extravilan PDF Imprimare Email

Având în vedere prevederile Art. 3, lit e) din Normele Metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și private a statului cu destinație agricolă și inființarea Agenției Domeniilor Statului, afișăm următoarele oferte de vânzare teren extravilan:

Fisier atasat:

ˇ Anunt Oferte ˇ

Ultima actualizare ( Vineri, 20 Septembrie 2019 09:04 )
 
Anunt Delegare Gestiune Serviciul de Iluminat Public PDF Imprimare Email

ANUNT

referitor la aprobarea delegarii gestiunii serviciului de iluminat public din orasul Rasnov, prin concesionare, precum si aprobarea anexelor necesare pentru delegarea acestui serviciu.

 

ANUNT CAIETUL DE SARCINI REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC STUDIU DE OPORTUNITATE

 
Actualizare a Planului Urbanistic General al orasului Rasnov şi a Regulamentului Local de Urbanism PDF Imprimare Email

Primăria orasului Rasnov aduce la cunoştinţa publicului intenţia privind iniţierea demersurilor de ,,Actualizare a Planului Urbanistic General al orasului Rasnov şi a Regulamentului Local de Urbanism’’.


Observaţii, sugestii şi propuneri pot fi depuse în scris pe adresa Primăriei, Piaţa Unirii, nr. 12 şi pe e-mail  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  până în data de 13.10.2019.F
Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: Toba Mircea Sorin -arhitect sef din cadrul Biroului Urbanism al Primariei Rasnov

 

ARGUMENTAREA INTENŢIEI

privind iniţierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al orasului Rasnov şi a Regulamentului Local de Urbanism

 

Biroul, amenajarea teritoriului, autorizaţii de construire, supune atenţiei următoarele:

1. Actualizarea Planului urbanistic general reprezintă revizuirea reglementărilor urbanistice, a indicatorilor urbanistici propuşi şi a prevederilor planului iniţial prin aducerea acestora în acord cu legislaţia în vigoare, tendinţele de dezvoltare şi cerinţele de dezvoltare durabilă socioeconomice şi de mediu actuale, precum şi actualizarea listei de proiecte de investiţii necesare pentru implementarea viziunii de dezvoltare, în baza unor studii de specialitate şi a analizei gradului de implementare a planurilor urbanistice în vigoare şi a impactului acestora la nivelul localităţii, dacă este cazul.

2.  Planul Urbanistic General al orasului Rasnov si Regulamentul Local de Urbanism a fost aprobat cu H.C.L. nr. 3/2000, a fost prelungită valabilitatea prin HCL nr.273/2015 respectiv prin HCL nr.275/2018 dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023, documentaţie care nu mai corespunde din punct de vedere tehnic şi juridic realităţii actuale.

Având în vedere că:

Planul urbanistic general cuprinde reglementari pe termen scurt, la nivelul intregii unitati administrativ-teritoriale de baza, cu privire la:

a) stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii;

b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;

c) zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;

d) delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;

e) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;

f) stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice reperate;

f^1) zonele care au instituite un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare;

g) formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;

h) precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate.

i) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone.

j) zone de risc datorate unor depozitări istorice de deşeuri;

Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cu privire la:
a) evoluţia în perspectiva a localităţii;

b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;

c) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean.

d) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone.

e) lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;

f) stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire;

g) delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare urbană;

Din anul 2008 cand a fost încheiat contractul pentru continuarea şi finalizarea PUG al orasului Rasnov au survenit, până în prezent, următoarele aspecte:

Modificări legislative, prin modificarea şi completarea unor legi şi acte normative din domeniu, precum şi apariţia unor noi acte normative (Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism);

Necesitatea revizuirii reglementărilor urbanistice, a indicatorilor urbanistici propuşi şi a prevederilor planului iniţial prin aducerea acestora în acord cu legislaţia în vigoare, tendinţele de dezvoltare şi cerinţele de dezvoltare durabilă, precum şi actualizarea listei de proiecte de investiţii necesare pentru implementarea viziunii de dezvoltare;

Studiile de fundamentare trebuie să prezinte concluzii pe bază de analiză de date actualizate, cu o vechime de maximum 3 ani față de data elaborării. Pot fi folosite studii, cercetări și proiecte anterioare numai în situația în care informațiile oferite de acestea nu și-au pierdut valabilitatea, în conformitate cu art. 20, alin.(2) din Normele de aplicare ale Legii nr. 350/2001;

Au apărut schimbări importante ale elementelor care au stat la baza elaborării documentaţiei: noi elemente cu caracter director ce decurg din strategii naţionale sau regionale, oportunitatea realizării unor investiţii majore cu implicaţii asupra unor părţi determinate ale teritoriului reglementat prin planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

Aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă.

precum şi în urma analizei informaţiilor statistice privind dinamica socială, teritorială și economică a orasului Rasnov , realizate în baza studiilor de specialitate existente, și in raport cu strategia și programele de dezvoltare durabilă a Orasului Rasnov , considerăm oportună și justificată solicitarea noastră de iniţiere a demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al orasului Rasnov și a Regulamentului Local de Urbanism.

3. Baza legală:

- Art. 46, alin. (1^6) şi (1^7)  din Legea 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

- Art. 31, alin.(1) din Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism);

- Art. 20, alin.(2) din Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism);

- Art. 2 alin.(2) din Legea nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Art.36 alin.2 lit.c). si alin.5 lit.c) din L.215/2001 republicată;

-  Art.45 alin.2. lit. e din L.215/2001 republicată.

 
CONSULTAREA PUBLICULUI ASUPRA INTENTIEI DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PDF Imprimare Email

 

Denumire lucrare:

Întocmire P.U.Z. – Construirea unui imobil cu regim de înaltime parter cu functiunea magazin retail, realizarea de parcaje la sol, amenajarea incintei cu spatii verzi plantate, alei carosabile si pietonale, amplasare semnale publicitare, imprejmuire teren, bransare la utilitati, deviere retele utilitati, amplasare post trafo, organizare de santier, amenajare accese auto si pietonale. Operatiuni notariale (dezmembrari, alipiri) si construire locuințe colective.

Amplasare - str. Brașovului, nr. F.N., Oraș Râșnov, Jud. Brașov

Argumentare: obiectivul planului urbanistic zonal consta în reglementarea terenului intravilan, prin studiul zonei avand în vedere strategia de dezvoltare social-economic a orasului Râșnov.

Initiator: S.C. Carolina Construct S.R.L, Lidl Romania, Florescu Anastasia si Florescu Zenofie

Proiectant: S.C. MORPHOSIS BRAȘOV

Publicul este invitat să transmita observatii și propuneri privind intentia de elaboarare a planului urbanistic zonal sediul Primariei Orasului Râșnov, str. Piața Unirii, nr. 12, în perioada: 10.09.2019 - 25.09.2019.

Responsabili cu informarea si consultarea publicului:

Serviciul Urbanism - Primaria Orașului Râșnov.

Adresa: Piata Unirii, nr. 12, telefon 0268230002,

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Observatiile sunt necesare în vederea intentiei de elaboarare a planului urbanistic zonal.

Răspunsul la observații va fi comunicat în scris prin transmiterea acestora în format electronic prin e-mail, prin posta sau la registratutra institutiei la adresele mentionate mai sus.

 

Ultima actualizare ( Marţi, 10 Septembrie 2019 13:03 )
 
Oferte de vanzare teren agricol extravilan PDF Imprimare Email
Joi, 05 Septembrie 2019 12:37

Având în vedere prevederile Art. 3, lit e) din Normele Metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și private a statului cu destinație agricolă și inființarea Agenției Domeniilor Statului, afișăm următoarele oferte de vânzare teren extravilan:

Fisier atasat:

ˇ Anunt Oferte ˇ

 
Regulament Parcare PDF Imprimare Email

ANUNȚ

privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare

cu plată, din zonele publice amenajate în orașul Râșnov

Fisier atasat

Ultima actualizare ( Miercuri, 04 Septembrie 2019 13:11 )
 
Oferte de vanzare teren agricol extravilan PDF Imprimare Email

Având în vedere prevederile Art. 3, lit e) din Normele Metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și private a statului cu destinație agricolă și inființarea Agenției Domeniilor Statului, afișăm următoarele oferte de vânzare teren extravilan:

Fisier atasat:

ˇ Anunt Oferte ˇ

Ultima actualizare ( Luni, 02 Septembrie 2019 12:20 )
 
Ofertă de vânzare teren agricol extravilan PDF Imprimare Email

Având în vedere prevederile Art. 3, lit e) din Normele Metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și private a statului cu destinație agricolă și inființarea Agenției Domeniilor Statului, afișăm următoarele oferte de vânzare teren extravilan:

Fisier atasat:

ˇ Anunt Oferte ˇ

Ultima actualizare ( Vineri, 30 August 2019 10:49 )
 


Pagina 1 din 40
Banner
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Curs Valutar

Curs valutar indisponibil

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Autentificare

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Contor vizitatori

600030
Azi106
Ieri124
Saptamana aceasta511
Total600030
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Portal Primăria Râşnov © 2010 - 2019