Română (România)English (United Kingdom)

Primăria Râșnov

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Consiliul Local

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Turism

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Fonduri Structurale

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Newsletter

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.
Anunţuri
ANUNT referitor la stabilirea nivelului impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2018 PDF Imprimare Email

In conformitate cu prevederile Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primaria Orasului Rasnov, prin reprezentantii sai legali, aduce la cunostinta publica initierea unui Proiect de Hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit la bugetul local pentru anul 2018.

Proiectul de hotarare urmeaza a fi supus analizei, avizarii si adoptarii Consiliului Local Rasnov dupa 30 de zile lucratoare de la publicarea acestui anunt.

In termen de 10 zile de la afisare, incepand cu data de 20 octombrie, persoanele fizice si juridice interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul act normativ prin urmatoarele forme de comunicare: Primaria Oras Rasnov, strada Piata Unirii nr. 12, Judetul Brasov, cod postal 505400; prin fax la nr. 0368 – 401858; prin e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau personal la sediul Primariei Orasului Rasnov din stada Piata Unirii nr. 12 – persoana de contact : Popa Roxana – sef Birou Impozite si Taxe.

La prezentul anunt, anexam urmatoarele documente:

· expunerea de motive si raportul de specialitate nr. 16770/17.10.2017

· Proiectul de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor, pentru anul 2018;

· Raportul de specialitate nr. 16771/17.10.2017;

· Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea taxelor speciale si a tarifelor de inchiriere pentru anul 2018.

Pentru cei interesati: documentele prezentate mai sus, pot fi consultate in fiecare zi lucratoare in intervalul orar 8,00 – 12,00 la sediul Primariei Orasului Rasnov – biroul Impozite si Taxe locale sau pe site-ul oficial al Primariei Rasnov www.primariarasnov.ro.

In data de 21 noiembrie 2017, orele 16,00, in sala de sedinte a Primariei Orasului Rasnov va avea loc dezbaterea publica cu privire la  stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume casa se fac venit la bugetul local pentru anul 2018.


Fisiere atasate:

ˇ Expunere de motive si raport de specialitate privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 ˇ

ˇ Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2018 ˇ

ˇ Proiect hotarare privind stabilirea taxelor speciale si a tarifelor minime de inchiriere pentru anul 2018 ˇ

ˇ Raport privind stabilirea taxelor speciale si a tarifelor de inchiriere, pentru anul 2018 ˇ

Ultima actualizare ( Sâmbătă, 21 Octombrie 2017 08:05 )
 
Oferta vanzare teren agricol extravilan PDF Imprimare Email
Vineri, 20 Octombrie 2017 07:28

Având în vedere prevederile Art. 3, lit e) din Normele Metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și private a statului cu destinație agricolă și inființarea Agenției Domeniilor Statului, afișăm următoarele oferte de vânzare teren extravilan:

Fisier atasat:

ˇ Anunt Oferta ˇ

 
Anunt pentru ocuparea postului consilier cl.I superior, Directia Economice –Biroul Impozite si Taxe Locale PDF Imprimare Email

Institutia  Oras Rasnov, cu sediul în  Râșnov, str.Piata Unirii nr. 12, jud. Brașov, organizează concurs de recrutare  pe functia publica vacanta de executie  consilier cl. I. grad profesional superior in cadrul Directiei Economice – Biroul Impozite si Taxe Locale

Concursul se organizeaza la sediul Institutiei Orasul Rasnov, str. Piata Unirii nr. 12, jud. Brasov, in data de 15.11.2017, ora 10.00 proba scrisa, 17.11.2017 proba interviu.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20  zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Institutiei.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 49 din H.G. nr.611/2008 modificata si completata de  H.G. 1173/2008.

Condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicata cu modificările şi completările ulterioare

Conditii specifice

- sa aibe studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent  in stiinte economice specializare finante

- vechime in specialitatea studiilor minim 9 ani;

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Institutiei Orasul Rasnov, si la nr de tel  0268/230002 –Resurse Umane

 

CONDITII DE PARTICIPARE

Pentru ocuparea functiei publice vacante, consilier cl. I grd profesional superior

 

Conditii generale

sa aibe cetatenie romana si domiciliul in Romania;

sa cunoasca limba romana scris si vorbit;

sa aibe varsta de minim 18 ani impliniti;

sa aibe capacitate  deplina de exercitiu;

sa aibe o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice mentionate mai sus, atestata pe baza de exemen medical de specialitate;

sa aibe studii superioare

sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea unor infractiuni contra umanitatii contra statului sau contra autoritatii de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infrctiuni savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu  exercitarea functiei publice , cu exceptia in care a intervenit reabilitarea;

nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definite prin lege;

 

Conditii specifice

- sa aibe studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent  in stiinte economice – specializare finante

- vechime in specialitatea studiilor minim 9 ani;

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului consilier cl.I superior, Directia Economice –Biroul Impozite si Taxe Locale

LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal

LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală

ORDONANTA nr. 119 din 31 august 1999 (*republicata*)privind controlul intern si controlul financiar preventive

LEGE nr. 215/2001 administratiei publice locale,republicata cu modificarile si completarile ulterioare

LEGEA nr. 188 /1999 privind Statutul functionarilor publici modificata si actualizata

LEGEA nr.7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici, republicata

 
Anunt concurs de recrutare pe functia publica vacanta de executie consilier juridic cl. I. PDF Imprimare Email

In conformitate cu prevederile art. 57 alin 5 lit c din Legea nr. 188/1999(r2), cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.43 alin. 4 din H.G. nr.611/2008 cu modificarile si completarile ulterioare Institutia Orasul Rasnov doreste publicare in data de 06.10.2017 a urmatorului anunt:

ANUNȚ

Institutia  Oras Rasnov, cu sediul în  Râșnov, str.Piata Unirii nr. 12, jud. Brașov, organizează concurs de recrutare  pe functia publica vacanta de executie  consilier juridic cl. I. grad profesional debutant in cadrul Biroului Juridic-Control Comercial

Concursul se organizeaza la sediul Institutiei Orasul Rasnov, str. Piata Unirii nr. 12, jud. Brasov, in data de 07.11.2017, ora 10.00 proba scrisa, 09.11.2017 proba interviu.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20  zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Institutiei.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 49 din H.G. nr.611/2008 modificata si completata de  H.G. 1173/2008.

- Condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicata cu modificările şi completările ulterioare

- Conditii specifice

- sa aibe studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent  - juridice

- vechime in specialitatea studiilor - ani;

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Institutiei Orasul Rasnov, si la nr de tel  0268/230002 –Resurse Umane

PRIMAR

Liviu Calin Butnariu

ANUNȚ

Institutia  Oras Rasnov, cu sediul în  Râșnov, str.Piata Unirii nr. 12, jud. Brașov, organizează concurs de recrutare  pe functia publica vacanta de executie  consilier juridic cl. I. grad profesional debutant in cadrul Biroului Juridic-Control Comercial

Concursul se organizeaza la sediul Institutiei Orasul Rasnov, str. Piata Unirii nr. 12, jud. Brasov, in data de 07.11.2017, ora 10.00 proba scrisa, 09.11.2017 proba interviu.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20  zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Institutiei.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 49 din H.G. nr.611/2008 modificata si completata de  H.G. 1173/2008.

- Condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicata cu modificările şi completările ulterioare

- Conditii specifice

- sa aibe studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent  - juridice

- vechime in specialitatea studiilor - ani;

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Institutiei Orasul Rasnov, si la nr de tel  0268/230002 –Resurse Umane

PRIMAR

Liviu Calin Butnariu

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea functiei publice consilier juridic debutant – Biroul Juridic- Control Comercial

LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999,privind Statutul functionarilor publici r2 , cu modificarile si completarile ulterioare

LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004, republicata

privind Codul de conduita a functionarilor publici

LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001,republicata. privind,administratia publica locala

ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 28 iunie 2006

privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004,contenciosului administrativ

LEGE   nr. 213 din 17 noiembrie 1998,privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, actualizata si modificata

LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010, republicată privind Codul de procedură civilă

 

Ultima actualizare ( Marţi, 10 Octombrie 2017 13:01 )
 
Transparenta salarii PDF Imprimare Email
Vineri, 29 Septembrie 2017 20:05

IN TEMEIUL ART.33 DIN LEGEA CADRU 153/2017 INSTITUTIA PUBLICA ORASUL RASNOV PUBLICA LISTA TUTUROR FUNCTIILOR APARATULUI DE SPECIALITATE CUPRINZAND SALARIILE DE BAZA PENTRU FUNCTIILE DIN CADRUL INSTITUTIEI PUBLICE ORASUL RASNOV conform Anexei nr.VIII, cap.I, lit.A pct.III din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din...

Fisier atasat:

ˇ Transparenta ˇ

 
ANUNȚ PDF Imprimare Email
Marţi, 26 Septembrie 2017 07:53

Institutia Oras Rasnov, cu sediul în  Râșnov, str. Unirii nr. 12, jud. Brașov, organizează concurs pentru ocuparea unei functii contractuale vacanta de:

Administrator – Compartimentul Piata

Conditii de participare:

- Sa aiba cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania

- Sa cunoasca limba romana scris si vorbit

- Sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale

- Sa aiba capacitate deplina de exercitiu

- Sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie

- Sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni care l-ar face incompatibil cu exercitarea acestei functii.


Conditii specifice

- sa aiba studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat

- vechime in specialitatea studiilor minim 1 an.

Concursul se organizeaza la sediul Institutiei Orasul Rasnov, str. Piata Unirii nr. 12, jud. Brasov, in data de 23.10.2017 ora 1000 proba scrisa, 25.10.2017  proba interviu.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 zile  lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Institutiei.

Condițiile de participare la concurs si bibliografia se afiseaza la sediul Institutiei Orasul Rasnov.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Institutiei Orasul Rasnov si la nr de tel  0268/230002 int 214 – Resurse umane

 

PRIMAR

Calin Liviu Butnariu

 

Bibliografie

Administrator Compartimentul Piata

1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

3. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare

4. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

5. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite

6. Hotararea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice

 

PRIMAR

Liviu Calin Butnariu

 

 

 
DISPOZIȚIA NR. 555 din data de 21.09.2017 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de joi 28.09.2017, ora 16.00, la sediul instituției publice — orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov PDF Imprimare Email

În temeiul art. 39, alin. I și ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN

Articol unic. Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Râșnov, în ziua de joi 28.09.2017, ora 16.00, la sediul instituției publice — orașul Râșnov, din Piața Unirii, nr. 12, jud. Brașov, cu următoarea

ORDINE DE ZI

l . Aprobarea efectuării unor rectificări în bugetul localității Râșnov, pe anul 2017.

Raport: d-na ec. Bordea Elena Daniela — șef al biroului Contabilitate din cadrul instituției publice — orașul Râsnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

2. Aprobarea rectificării bugetului S.C. ”GOSCOM CETATEA RÂȘNOV” S.A. Raport: S.C. ”GOSCOM CETATEA RÂȘNOV” S.A.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al orașului Râșnov.

3. Aprobarea prețurilor unitare la activitatea de dezăpezire și combaterea poleiului pe străzile din orașul Râșnov, pentru perioada 15 octombrie 2017 — 30 aprilie 2018.

Raport: d-na Zaharia Claudia — inspector în cadrul biroului Protecția Mediului al instituției publice orașul Râșnov și S.C. „Goscom Cetatea Râșnov" S.A.

Raport: comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

4. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, din cadrul instituției publice — orașul Râșnov, pentru anul 2018.

Raport: d-na jr. Mureșan Ioana — șef al biroului Resurse Umane din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică și comisia economică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

5. Aprobarea reducerii cu 50% a majorărilor de întâłziere și a penalităților aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.12.2016, constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte venituri datorate bugetului local, de către persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale și asociațiile familiale de pe raza administrativ teritorială a orașului Râșnov, achitate integral de la data aprobării și până la 3 1.03.2018.

Raport: d-na ec. Popa Roxana — șef al biroului Impozite și Taxe din cadrul instituției publice — orașul

Râsnov.

Raport: comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

6. Aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor din fondul locativ al orașului Râsnov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia socială și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

7. Aprobarea desemnării consilierilor locali care să facă parte din Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică și a unităților care oferă activități extrașcolare, de pe raza orașului Râșnov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râsnov.

Raport: comisia socială și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

8. Aprobarea desemnării consilierilor locali care să facă parte din Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică și a unităților care oferă activități extrașcolare, de pe raza orașului Râșnov.

Raport: d-na ing. Bucșa Corina — consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia socială și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

9. Aprobarea P.U.Z — ului referitor la: ''Construire locuințe", zona DN 73 (beneficiar: CĂTANĂ ALEXANDRU VASILE).

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea — șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

IO. Propunere atribuire denumiri strazi.

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea — arhitect șef în cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al orașului Râșnov.

1 1 . Aprobarea criteriilor și a documentelor necesare pentru acordarea materialului lemnos pentru încălzirea locuințelor, la nivelul orașului Râșnov.

Raport: d-ra ec. Nechifor Andrea — șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice — orașul Râșnov.

Raport: comisia socială și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

12. Aprobarea scoaterii temporare din Fondul Național Forestier, a suprafeței de I .743 mp — proprietatea orașului Râșnov, situată în zona Dealul Cetății rezultată din C.F. nr. 1 12377, nr. cad. 1 12377 și identificată în UB Râșnov, u.a. %280 H, precum și aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local la orașului Râșnov nr. 245/26. I I .2015 prin care s-a aprobat scoaterea temporară a suprafeței de 1.563 mp.

Raport: d-ra ec. Nechifor Andrea șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice — orașul Râșnov și d-nul Paiuș Ciprian inginer în cadrul Ocolului Silvic al orașului Râșnov RA.

 

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al orașului Râșnov.

 

 
Anunt achizitie directa PDF Imprimare Email
Joi, 14 Septembrie 2017 07:48

Prin prezenta se aduce la cunoștință faptul că Primaria Orasului Rasnov dorește să achiziționeze servicii organizare eveniment  "FESTIVALUL VINULUI", editia a II-a din perioada 23-24 septembrie 2017 prin aplicarea procedurii - ACHIZITIE DIRECTA.

Fisiere atasate:

ˇ Invitatie de participare ˇ

ˇ Caiet de sarcini ˇ

 
Oferta vanzare teren agricol extravilan PDF Imprimare Email
Vineri, 08 Septembrie 2017 07:26

Având în vedere prevederile Art. 3, lit e) din Normele Metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și private a statului cu destinație agricolă și inființarea Agenției Domeniilor Statului, afișăm următoarele oferte de vânzare teren extravilan:

Fisier atasat:

ˇ Anunt Oferta ˇ

 
Oferta vanzare teren agricol extravilan PDF Imprimare Email
Marţi, 05 Septembrie 2017 07:24

Având în vedere prevederile Art. 3, lit e) din Normele Metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și private a statului cu destinație agricolă și inființarea Agenției Domeniilor Statului, afișăm următoarele oferte de vânzare teren extravilan:

Fisier atasat:

ˇ Anunt Oferta ˇ

 
A N U N T - Privind ocuparea prin transfer la cerere, incepand cu data de 01.10.2017, a unei functii publice de executie vacante in cadrul Biroului Impozite si Taxe Locale PDF Imprimare Email
Marţi, 29 August 2017 09:30

Avand in vedere prvederile art 90. alin.(5) si alin.(7) din Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 149 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Institutia Publica Orasul Rasnov anunta ocuparea prin transfer la cerere a urmatoarei functii publice de executie

Referent cl. III grad profesioal superior – 1 post

Conditii pentru ocuparea functiei publice de executie referent cl. III grad profesional superior

-studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

- sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 si art. 90 alin (5) din Legea 188/1999 privind statutul Functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Functionarii publici interesati vor depune cerere de transfer, insotita de curriculum vitae si de un act doveditor care sa ateste functia publica detinuta, in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului.

In cazul in care vor fi depuse mai multe cereri de transfer la cerere decat numarul de functii publice anuntate, Institutia Orasul Rasnov, va organiza un interviu c functionarii publici solicitanti, in baz prevederilor art.149 alin (5) ale H.G. 611/2008.

Relatii suplimentae se pot obtine la tel.0268/230002 int 214- Resurse Umane

PRIMAR

Liviu Calin Butnariu

 

 


Pagina 1 din 26
Banner
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Evenimente

  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
  • Image Slideshow
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Curs Valutar

 Tara Simbol Curs
State flagEUR 4.5975
State flagGBP 5.1203
State flagUSD 3.8945
State flagXAU 160.3963

2017-10-20
Sursa: BNR
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Autentificare

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Contor vizitatori

453916
Azi146
Ieri208
Saptamana aceasta1437
Total453916
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Portal Primăria Râşnov © 2010 - 2017