Română (România)English (United Kingdom)

Primăria Râșnov

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Consiliul Local

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Turism

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Fonduri Structurale

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Newsletter

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.
Anunțuri


Convocarea şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de marți 11.06.2019, ora 16.00 PDF Imprimare Email

DISPOZIŢIA NR. 326

din data de 07.06.2019

privind convocarea şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de marți 11.06.2019, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov

Primarul oraşului Râşnov – Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin. 4 şi ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N

Articol unic. Convocarea şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de marți 11.06.2019, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov, cu următoarea

O R D I N E  D E  Z I

1. Aprobarea rectificării bugetului localității Râșnov, pe anul 2019.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica – director al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

2. Aprobarea rectificării bugetului Ocolului Silvic al orașului Râșnov RA, pe anul 2019.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov RA.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

 
Convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de joi 30.05.2019, ora 16.00 PDF Imprimare Email

Primarul oraşului Râşnov – Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin. 2 şi ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, D I S P U N

Articol unic. Convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de joi 30.05.2019, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov, cu următoarea

O R D I N E D E Z I

1. Aprobarea modificării și completării anexei Hotărârii Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 78/23.04.2019 prin care s-a aprobat investiţiile ce urmează a se realiza în anul 2019.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen – șef al Direcției Achiziții – Investiţii din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia economică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

2. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: P.T.+ execuție pentru iluminat public strada Crizantemelor.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen – direcțor al Direcției Investiţii – Achiziții din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia economică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

3. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: P.T.+ execuție pentru iluminat DN 73 intrare – ieșire și P.T. + execuție pentru reglementare rețele electrice DN 73 intrare – ieșire.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen – direcțor al Direcției Investiţii – Achiziții din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia economică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

4. Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici, conform O.U.G. nr. 114/2018, pentru obiectivul de investiții: Modernizare iluminat public și canalizație curenți slabi la nivelul orașului Râșnov, respectiv cartierele 1 și 2, strada Gării, D.J. 101.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen – direcțor al Direcției Investiţii – Achiziții din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia economică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

5. Aprobarea actualizării, conform O.U.G. nr. 114/2018, a valorii reprezentând contribuția proprie de 2% pentru proiectul: Modernizare iluminat public și canalizație curenți slabi la nivelul orașului Râșnov, respectiv cartierele 1 și 2, strada Gării, D.J. 101.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen – direcțor al Direcției Investiţii – Achiziții din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia economică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

 
Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de joi 23.05.2019, ora 16.00 PDF Imprimare Email
Luni, 20 Mai 2019 11:08

 

DISPOZIŢIA NR. 304 din data de 17.05.2019 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de joi 23.05.2019, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov

Primarul oraşului Râşnov – Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin. 1 şi ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, D I S P U N

Articol unic. Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de joi 23.05.2019, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov, cu următoarea

O R D I N E D E Z I

1. Aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al oraşului Râşnov, pe o perioadă de trei luni de zile, respectiv iunie – august 2019.

Raport: d-nul jr. Dogariu Stelian – secretarul oraşului Râşnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

2. Aprobarea rectificării bugetului localității Râșnov, pe anul 2019.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica – director al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

3. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi ale S.C. ”ASALTUL CETĂȚII” S.R.L, la data de 31.12.2018, precum și aprobarea virării dividendelor către asociatul unic – instituția publică Orașul Râșnov.

Raport: S.C. ”ASALTUL CETĂȚII” S.R.L, prin administrator – ec. Nan Elena.

Raport: comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

4. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi ale Ocolului Silvic al orașului Râșnov R.A, la data de 31.12.2018, precum și a repartizării profitului realizat în anul 2018.

Raport: Ocolul Silvic al orașului Râșnov R.A. prin director – ing. Puiu Gheorghe.

Raport: comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

5. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al orașului Râșnov prin care au fost aprobați indicatorii tehnico – economici, actualizați în urma desfășurării procedurii de achiziții de servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări și elaborării proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiție ”REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A ORAȘULUI RÂȘNOV”.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen – direcțor al Direcției Investiţii – Achiziții din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia economică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

6. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al orașului Râșnov prin care au fost aprobați indicatorii tehnico – economici, actualizați în urma desfășurării procedurii de achiziții de servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări și elaborării proiectului tehnic de execuție și modificărilor legislative conform O.U.G. nr. 114/2018, respectiv Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018 și Instrucțiunea ANAP nr. 1/2019 pentru obiectivul de investiție ”REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A ORAȘULUI RÂȘNOV”.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen – direcțor al Direcției Investiţii – Achiziții din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia economică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

7. Aprobarea finanțării nerambursabile din fonduri publice a proiectelor cultural artistice și educaționale depuse de agenții economici de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de activități artistice, educație sau cultură, precum și aprobarea Ghidului solicitanților.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica – șef al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru derularea proiectului ”VORS – educație pentru copii și tineri în situații de risc din Râșnov și Săliște, valorificând exeperiența Centrului Cultural VOSS (Norvegia), în cadrul apelului ”Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc” finanțat prin Granturile SEE și Norvegia 2014 – 20121 și aprobat a se derula prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 75/28.03.2019 participării orașului Râșnov, în calitate de Promotor Proiect, cu propunerea ce va fi depusă în cadrul programului ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, apelul ”Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc” finanțat prin Granturile SEE și Norvegia 2014 – 20121.

Raport: d-na ec. Fianu Oana – director al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

9. Aprobarea propunerii de atribuire de denumire pentru stradă nou înființată.

Raport: d-na ing. Zăvoianu Mihaela – consilier în cadrul biroului Agricol al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

10. Aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr. 9.582/16.06.2015, încheiat între oraşul Râşnov şi Asociația ”ÎNGERII DE LÂNGĂ NOI”, având drept obiect spațiul medical (cabinetul nr. 27a), situat în incinta imobilului din orașul Râșnov, str. Izvor, nr. 2, jud. Brașov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul bir. Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia socială, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

 

 

 
Convocarea în şedință ordinară a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de marți 23.04.2019 PDF Imprimare Email
Vineri, 19 Aprilie 2019 07:45

Primarul oraşului Râşnov – Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin. 1 şi ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N

Articol unic. Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de marți 23.04.2019, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov, cu următoarea

O R D I N E  D E  Z I

1. Aprobarea bugetului localității Râșnov, pe anul 2019.

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica – director al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov. Raport: toate comisiile de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

2. Aprobarea Planului de investiţii al orașului Râșnov pentru anul 2019.

Raport: d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen – direcțor al Direcției Investiţii – Achiziții din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: toate comisiile de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

3. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale administratorului S.C. „Asaltul Cetății ” S.R.L, pentru anul 2019.

Raport: S.C. „Asaltul Cetății ” S.R.L.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

4 Aprobarea acordului privind participarea în ”PROGRAMUL PRIVIND ÎNCHIDEREA DEPOZITELOR DE DEȘEURI MUNICIPALE NECONFORME”.

Raport: d-na ec. Zaharia Claudia – consilier în cadrul biroului Protecția Mediului și d-nul ing. Olteanu Ilie Eugen – director al Direcției Investiţii – Achiziții ale instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

5. Avizarea P.U.Z – ului: zona Glăjerie (Pănicel) – extravilanul oraşului Râşnov (beneficiar: KOVACS LUCIAN – TIBERIUS), referitor la „Construire zonă turistică – pensiuni, restaurante, case de vacanță”.

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea – şef al biroului Urbanism din cadrul instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

6. Aprobarea desprinderii suprafeței de 69 mp, din suprafața de teren de 8.649 mp identificat în C.F. 108511, a localității Râșnov, cu nr. topo. 138/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, situat în orașul Râșnov, cvartal Florilor, jud. Brașov și efectuarea operațiunii de primă înscriere în C.F, având nr. top. nou 138/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2.

Raport: d-nul ing. Tobă Mircea – şef al biroului Urbanism din cadrul instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

7. Aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 50 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nului Diaconu Daniel Nicolae, pentru nevoi proprii.

Raport: d-ra Nechifor Andrea – șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia de urbanism și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

8. Prezentarea de către d-nul Butnariu Liviu Călin – Primarul orașului Râșnov a Raportului privind starea economică, socială și de mediu a orașului Râșnov pe anul 2018.

9. Prezentarea de către d-nul ing. Tobă Mircea Sorin – șef al biroului Urbanism din cadrul instituției publice – orașul Râșnov a Situației privind autorizațiile de construcție eliberate pentru edificarea de blocuri de locuințe sau spații colective de locuit în zona cartierului Primăverii al Administrativ Teritoriale Râșnov orașului Râșnov.

10. Prezentarea de către d-nul Munteanu Ionuț – șef al Poliției Locale a orașului Râșnov a Situației privind problema parcării autoturismelor pe raza Unității Administrativ Teritoriale a orașului Râșnov.

 
Sedinta ordinara a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de joi 28.03.2019, ora 16.00 PDF Imprimare Email
Luni, 25 Martie 2019 12:58

Primarul oraşului Râşnov – Liviu Călin BUTNARIU

În temeiul art. 39, alin. 1 şi ale art. 68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N

Articol unic. Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Râşnov, în ziua de joi 28.03.2019, ora 16.00, la sediul instituției publice – orașul Râșnov, din Piaţa Unirii, nr. 12, jud. Braşov, cu următoarea

O R D I N E  D E  Z I

1. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al orașului Râșnov nr.1/08.01.2018 prin care s-a aprobat utilizarea excedentului de la sfârșitul anului 2018 din bugetul local și din bugetul de venituri proprii.

Raport: d-na ec. Fianu Oana – director al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

2. Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar a localităţii Râşnov, pe anul 2018.

Raport: d-na ec. Fianu Oana – director al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

3. Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2018, ca urmare a administrării de către Direcția Silvică Brașov a suprafeței de pădure de 68,5 ha – proprietatea orașului Râșnov.

Raport: d-na ec. Fianu Oana – director al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și a proiectelor de buget pe anii 2020 și 2021 ale S.C. „Goscom Cetatea Râşnov” S.A.

Raport: S.C. „Goscom Cetatea Râşnov” S.A.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, a listei de investiții pe anul 2019, precum și a proiectelor de buget pe anii 2020 și 2021 ale Ocolului Silvic al oraşului Râşnov RA.

Raport: Ocolul Silvic al oraşului Râşnov RA.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „Asaltul Cetății ” S.R.L, pe anul 2019, a programelor şi situaţiilor aferente, precum și a proiectelor de buget pe anii 2020 şi 2021.

Raport: S.C. „Asaltul Cetății ” S.R.L.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

7. Aprobarea bugetului pentru anul 2019 ca urmare a administrării de către Direcția Silvică Brașov a suprafeței de pădure de 68,5 ha – proprietatea orașului Râșnov.

Raport: d-na ec. Fianu Oana – director al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia economică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

8. Aprobarea cuantumului și a numărului burselor școlare de care beneficiază elevii unităților de învățământ preuniversitar de pe raza localității Râșnov.

Raport: d-na ec. Fianu Oana – director al Direcției Economice și d-na Codleanu Mihaela – șef al biroului Asistență Socială din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

9. Aprobarea achitării către Inspectoratul de Stat în Construcții a sumelor reprezentând taxa de regularizare și accesorii pentru autorizația de construcție nr. 60/03.08.2011 – Reabilitarea ansamblului Cetății Râșnov – Intervenție în primă urgență”:

Raport: d-na ec. Fianu Ioana Monica – șef al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

10. Aprobarea Programului de aprovizionare a populației orașului Râșnov, cu principalele produse agroalimentare și industriale ce urmeză a fi distribuite raționalizat, în caz de mobilizare sau război, valabil până în anul 2020:

Raport: d-nul Olteanu Mircea – inspector în cadrul biroului Protecție Civilă al instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia socială și comisia economică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

11. Aprobarea acordării unui ajutor material, constând material lemnos de lucru, din categoria rășinoase  (cherestea), familiei d-nului Creangă Răzvan Nicolae, ca urmare a distrugerilor survenite la imobilul deţinut de către această familie, situat în oraşul Râşnov, str. Crișan, nr. 12, jud. Brașov, datorate incendiului ce a avut loc în data de 10.03.2019.

Raport: d-ra ec. Nechifor Andrea – șef al biroului Agricol din cadrul instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia socială, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

12. Aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nului Ursu Ioan, pentru nevoi proprii.

Raport: d-ra Nechifor Andrea – șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

13. Aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nei Andriesei – Iavni Cristina Maria, pentru nevoi proprii.

Raport: d-ra Nechifor Andrea – șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

14. Aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nului Botean Marian Cătălin, pentru nevoi proprii.

Raport: d-ra Nechifor Andrea – șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

15. Aprobarea vânzării, din fondul forestier aflat în proprietatea orașului Râșnov, a unui volum de 10 mc. de material lemnos de lucru, cu diametrul mai mare de 24 cm, din categoria rășinoase, în favoarea familiei d-nului Duicu Livius Nicolae, pentru nevoi proprii.

Raport: d-ra Nechifor Andrea – șef al biroului Agricol din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

16. Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 6.118/22.04.2015, încheiat între oraşul Râşnov şi S.C. ”ONIRA FAST FOOD” S.R.L, având drept obiect terenul în suprafață de 15,00 mp, situat în orașul Râșnov, str. Republicii, nr. 29, jud. Brașov și pe care se află amplasată o rulotă comercială..

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia de urbanism, comisia economică şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

17. Aprobarea repartizării unor spații locative vacante, aflate în proprietatea orașului Râșnov.

Raport: d-na ing. Bucşa Corina – consilier în cadrul biroului Control Comercial al instituţiei publice – oraşul Râşnov.

Raport: comisia socială şi comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

18. Aprobarea trecerii în proprietatea orașului Râșnov, a unor imobile – terenuri aflate în proprietatea statului, situate in intravilanul localității Râșnov si care se află în administrarea acesteia.

Raport: d-nul c.j. Adomnoaiei Bogdan Ionuț – șef al biroului Juridic din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică și comisia de urbanism ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

19. Aprobarea stabilirii destinației spațiului situat în incinta imobilului din orașul Râșnov, Piața Unirii, nr. 9, jud. Brașov (parter partea dreaptă) de ”CLUB AL PERSOANELOR VÂRSTNICE”.

Raport: d-na  c.j. Adomnoaiei Bogdan Ionuț – șef al biroului Juridic din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică a Consiliului Local al oraşului Râşnov.

20. Aprobarea achiziționării unui serviciu juridic pentru a reprezenta interesele oraşului şi Consiliului Local al orașului Râșnov în litigiul privind evacuarea numitului Luca Dumitru de pe terenul în suprafață de 2.000 mp.  ocupat fără contract de închiriere și situat în orașul Râșnov, zona ”Balastieră – Vânători”.

Raport: d-nul c.j. Adomnoaiei Bogdan Ionuț – șef al biroului Juridic din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia juridică și comisia economică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

21. Aprobarea completării anexei Hotărârii Consiliului Local al orașului Râșnov nr. 5/31.01.2019 privind aprobarea AGENDEI CULTURAL – EDUCATIVE ȘI SPORTIVE a stațiunii turistice Râșnov pe anul 2019.

Raport: d-nul Guteanu Gabriel – inspector în cadrul Direcției de Cultură a instituției publice – Orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică  ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

22. Aprobarea asocierii orașului și Consiliului Local al orașului Râșnov cu Asociația Business Club Râșnov pentru înființarea în comun a ”Muzeului Sportului Râșnovean.

Raport: d-nul Guteanu Gabriel – inspector în cadrul Direcției de Cultură a instituției publice – Orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică  ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

23. Aprobarea participării orașului Râșnov, în calitate de Promotor Proiect, cu propunerea ce va fi depusă în cadrul programului ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, apelul ”Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc” finanțat prin Granturile SEE și Norvegia 2014 – 20121.

Raport: d-na ec. Fianu Oana – director al Direcției Economice din cadrul instituției publice – orașul Râșnov.

Raport: comisia socială, comisia economică și comisia juridică ale Consiliului Local al oraşului Râşnov.

 


Pagina 1 din 2
Banner
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Curs Valutar

Curs valutar indisponibil

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Autentificare

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Contor vizitatori

589286
Azi20
Ieri144
Saptamana aceasta581
Total589286
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Portal Primăria Râşnov © 2010 - 2019