Română (România)English (United Kingdom)

Primăria Râșnov

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Consiliul Local

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Turism

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Fonduri Structurale

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Newsletter

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.
Ştiri
Cetatea Râșnov, deschisă de Sărbători PDF Imprimare Email

Cetatea Râșnov, deschisă de Sărbători și în 2012

Cetatea Rasnov

 

 

Ca și anii trecuți, Cetatea Râșnov își așteaptă vizitatorii în perioada Sărbătorilor de iarnă. Turiștii pot vizita monumentul istoric atât în zilele de Crăciun, cât și de Anul Nou, în programul obișnuit, între orele 9.00-17.00. Străjerii, meșterii și ghizii din cetate își întâmpină oaspeții cu legende și artefacte menite să readucă la viață vremurile de glorie ale mândrei fortăreței de pe stânci, neînfrânte de-a lungul veacurilor.

 

Informații utile pentru turiști: taxe de vizitare este de 10 lei/ persoană pentru adulți și 5 lei/ persoană pentru copii, elevi și studenți. Pentru copiii în vârstă de până la 3 ani, accesul este gratuit.

În incinta Cetății Râșnov este deschis din anul 2008 Centrul de Informare pentru Patrimoniu, un proiect realizat în colaborare de Primăria orașului Râșnov și Asociația Mioritics sub egida UNESCO, având ca scop promovarea itinerariilor culturale din România.

 

Ultima actualizare ( Marţi, 05 Februarie 2013 08:17 )
Citeşte mai mult...
 
Anunt concurs de promovare PDF Imprimare Email

Pe functia publica de conducere vacanta –sef birou – Biroul Agricol

Institutia Oras Rasnov, cu sediul in Rasnov, str. Piata Unirii nr. 12, judetul Brasov, organizeaza concurs de promovare pe functia publica de conducere vacanta – sef birou – Biroul Agricol.

Concursul se organizeaza la sediul Institutiei Orasul Rasnov, str. Piata Unirii nr. 12, judetul Brasov in data de 15.01.2013, ora 10.00 - proba scrisa, 17.01.2013, ora 10.00 - proba interviu.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana in data de 03.01.2013. la sediul institutiei.

Conform art. 143 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,dosarul de concurs depus de către candidaţi la concursul de promovare în funcţii publice de conducere va conţine în mod obligatoriu:

1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
2. copia actului de identitate;
3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4. copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 5. publice, pentru absolventii sistemului de invatamant bologna
6. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.
7. cazierul administrativ.

 

Conditiile de participare pentru promovare pe functie publica de conducere sef birou - Biroul Agricol

 

 

Conditii specifice

- Sa fie absolventi de masterat sau studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice,
- Sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I
- Sa indeplineasca cerintele specifice cerute in fisa postului;
- Sa nu aibe cazier administrativ
- Studii superioare de lunga durata
- Vechime in specialitatea studiilor minim 2 ani

 

Alte conditii

- certificat in domeniul cadastru – funciar, topografie
- cunostinte de operare pe calculator – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer
- certificat ECDL - complet

 

Bibliografie

  1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
  2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici
  4. Legea nr. 7/ 1996, privind cadastrul si publicitatea imobiliara, republicata
  5. Ordinul nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
  6. Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Ragulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, cu modificarile si completarile ulterioare
  7. Ordinul nr. 108/2010 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate in domeniului cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei.
  8. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
  9. LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor 18 11 201 0 34>Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale 169 10 201 0 18>Legii nr. 169/1997
  10. LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005, privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Institutiei Orasul Rasnov si la numarul de telefon 0268/230002.

Primar

Ec. Adrian Ioan Vestea

 

Ultima actualizare ( Vineri, 21 Decembrie 2012 11:11 )
 
Anunt concurs de recrutare PDF Imprimare Email

Pentru functia publica de conducere vacanta sef birou Biroul Impozite si Taxe Locale din cadrul Serviciului Buget, Salarizare, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale


Institutia Oras Rasnov, cu sediul in Rasnov, str. Piata Unirii nr. 12, judetul Brasov, organizeaza concurs de recrutare pentru functia publica de conducere birou – Biroul Impozite si Taxe din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale

Concursul se organizeaza la sediul Institutiei Orasul Rasnov, str. Piata Unirii nr. 12, judetul Brasov in data de 15.01.2013, ora 10.00 - proba scrisa, 17.01.2013, ora 10.00 - proba interviu.


Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana in data de 03.01.2013. la sediul institutiei.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificata si completata de H.G. nr. 1173/2008.

 

Conditii de participare

 

Conditii generale
- sa aibe cetatenie romana si domiciliul in Romania;
- sa cunoasca limba romana scris si vorbit;
- sa aibe varsta de minim 18 ani impliniti;
- sa aibe capacitate deplina de exercitiu;
- sa aibe o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice mentionate mai sus, atestata pe baza de exemen medical de specialitate;
- sa aibe studii superioare;
- sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea unor infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia in care a intervenit reabilitarea;
- nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
- nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege;

Conditii specifice
- sa aibe studii superioare de lunga durata - stiinte economice, finante;
- vechime in specialitatea studiilor minim 2 ani

Alte conditii
- cunostinte de operare pe calculator – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer;
- certificat ECDL complet.


BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, actualizat
2. Hotararea nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
3. Ordonanta nr. 119 din 31 august 1999 (*republicata*) privind controlul intern si controlul financiar preventive
4. Ordonanta nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicata si actualizata privind Codul de procedura fiscala
5. Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale,republicata cu modificarile si completarile ulterioare
6. Legea nr. 188 /1999 privind Statutul functionarilor publici modificata si actualizata
7. Legea nr.7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici, republicata

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Institutiei Orasul Rasnov si la numarul de telefon 0268/230002.

 


Primar
Ec. Adrian Ioan VesteaUltima actualizare ( Vineri, 21 Decembrie 2012 11:11 )
 
Orașul Râșnov - stațiune turistică de interes național PDF Imprimare Email

Oraşul Râşnov a fost atestat staţiune turistică de interes naţional printr-o Hotărâre de Guvern din 27 noiembrie 2012


Oraşul Râşnov este a treia staţiune de interes naţional din judeţul Braşov după Poiana Braşov şi Predeal. Oraşul a obţinut acest statut pe baza îndeplinirii unor criterii obligatorii de atestare printre care amplasarea într-un cadru natural fără poluare, existenţa utilităţilor urban-utilitare, existenţa serviciilor de informare şi promovare turistică, precum şi îndeplinirea unor criterii suplimentare de atestare a staţiunii turistice, cum ar fi existenţa unor săli de spectacole, cinematograf, parcuri, amenajări pentru practicarea sporturilor, centre de informare turistică, organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive.

 
Anunt Urbanism PDF Imprimare Email

A N U N Ţ


PRIMĂRIA RÂŞNOV cu sediul în oraşul Râşnov, str. P-ţa Unirii nr. 12, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan, finalizarea raportului de mediu pentru P.U.G. – “Actualizare Plan Urbanistic General al oraşului Râşnov”. Proiectul de plan menţionat şi raportul de mediu elaborat sunt disponibile publicului la sediul Primăriei Râşnov şi la sediul APM Braşov, municipiul Braşov, str. Politehnicii, nr. 3, în zilele de L - J între orele      8,00 -16,30 şi V între orele 8,00 - 14,00.

Observaţiile publicului se primesc în scris, cu datele de identificare ale reclamantului, în zilele de L - J între orele 8,00 - 16,30 şi V între orele 8,00 - 14,00 la sediul Primăriei Râşnov şi la sediul APM Braşov, municipiul Braşov, str. Politehnicii, nr. 3, în termen de 45 zile calendaristice de la  data de 29.10.2012.

 

PRIMAR,                                                                                                SECRETAR,
Adrian Ioan Veștea                                                                         Stelian   Dogariu

ARHITECT ŞEF
Mircea Tobă

Ultima actualizare ( Duminică, 28 Octombrie 2012 12:00 )
 
Anunt ocupare functie publica, grad profesional principal PDF Imprimare Email

Institutia Oras Rasnov, cu sediul în  Râșnov, str. Unirii nr. 12, jud. Brașov, organizează concurs de recrutare pe functia  publica temporar vacanta - consilier cl I, grad profesional principal – Biroul Resurse Umane, Integrare Europeana, Informatizare, Relatii cu Publicul, Regsitratura, Arhiva si Secretariat

Concursul se organizeaza la sediul Institutiei Orasul Rasnov, str. Piata Unirii nr. 12, jud. Brasov, in data de 29.10.2012, ora 10.00 proba scrisa.-31.10.2012 proba interviu.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 8 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Institutiei.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 49 din H.G. nr.611/2008  modificata si completata de  H.G. 1173/2008.

Condițiile de participare la concurs si bibliografia se afiseaza la sediul Institutiei Orasul Rasnov

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Institutiei Orasul Rasnov, si la nr de tel  0268/230002.

PRIMAR
Ec. ADRIAN VEȘTEA

Ultima actualizare ( Duminică, 28 Octombrie 2012 09:00 )
 
Simpozionul SITO edita I PDF Imprimare Email

Simpozionul SITO  edita I
Servicii Integrate in Turismul OnLine

 

8 Octombrie 2012, Rasnov
Ora 11, Cinematograf Rasnov, Mihai Viteazu Nr.2Invitatie intrare Gratuita SITO


Proiectul SITO este un proiect destinat hotelierilor, misiunea lui fiind dezvoltarea si promovarea unor noi concepte si atitudini fata de piata turistica online din Romania.

 

YieldPlanet alaturi de FAPT si-a propus sa adune sub aceeasi umbrela cele mai importate entitati din domeniul online care pot aplica si intregi o gama de servicii si informatii benefice pietei turistice online. Prin urmare SITO va putea aduce catre participantii evenimentului urmatoarele informatii tematice: Distributia Online, Revenue Management, Alegerea unui PMS, Integrarea si Dezvoltarea unui website corect, Social Media, Marketing Online, Solutii si Programe de FINANTARE.

 

Eveniment organizat de YieldPlanet si Federatia Asociatiilor de Promovare Tutistica prin Asociatia Rosenau Turism Rasnov, in parteneriat cu Primaria orasului Rasnov.

Ultima actualizare ( Duminică, 28 Octombrie 2012 11:59 )
 


Pagina 10 din 12
Banner
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Curs Valutar

Curs valutar indisponibil

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Autentificare

You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.

Contor vizitatori

754147
Azi372
Ieri395
Saptamana aceasta372
Total754147
You would dial cheap antibiotics The reputation and popularity invariably increase neurontin buy online a certain listing assistance for deaf people purchasing prednisolone failure happen to me lasix to buy online there is also a directory buy baclofen no prescription of information through buy gabapentin no prescription she also knows.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Portal Primăria Râşnov © 2010 - 2021